ارزیابی دست آواردهای یوسف مستشارالدوله و علی شریعتی- حسن مکارمی
Dear friends my article about the comparing of two Iranian thinkers and theirs effects in social movements, in Persian....
زمان تصمیم در باره ی روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ-شیدان وثیق
با گذشت بیش از دو سال از انتشار فراخوان برای مشارکت در روند شکل....
گفتگوي عبدالله شهبازي با محمدقلي مجد- اسناد علني شده دولت آمريکا،....
محمدقلي مجد در 26 اسفند 1324 ش. در تهران به دنيا آمد. تحصيلات خود در....
کانت، فیلسوف روشنگری از: کارل رایموند پوپر، برگردان فارسی از:....
صدوپنجاه سال از مرگ ایمانوئل کانت می‌گذرد. وی هشتاد سال در شهر....
آیا در جامعه ی ما آن پایه های فردی و اجتماعی میان افراد که برای....
p4-5d.pdf
در باره ی میشل فوکو - نادر احمدی پیام ایران بهار 1377
p4-5e.pdf
علوم اجتماعی در ایران: از تثبیت تا افول از تأسیس «مؤسسه مطالعات و....
درآمد
علم‌الاجتماع یا آنچه بعدها جامعه‌شناسی خوانده شد در....
در باره اسلام سیاسی و فاجعۀ شارلی ابدو-محمد جلالی چیمه (م. سحر)
طرح سخن

پیش از آغاز سخن می باید گفت که : فاجعه ای که در....
نامه‌ی سرگشاده به مهدی بازرگان-میشل فوکو ترجمه‌ی حسام سلامت ....
آقای نخست وزیر،

در سپتامبر سال گذشته – که چندین هزار مرد....
فقط لائيسته! نقطه! سرِ خط، متن سرمقاله شارلی ابدو، برگردان از م.....
شارلی ابدو"ما خواهيم کوشيد تا اميدوار بمانيم که بعد از اين هفتم....
دلایل شکست مدرنیته در ایران و جوامع مسلمان -مهدی مظفری درگفتگو با....
در گفتگوی زیر مهدی مظفری، اسلام شناس و استاد علوم سیاسی و اجتماعی....
بقایی وحزب زحمتكشان دربستر نهضت ملی- افشین عبادی
مقدمه

پس از شهريور 1320 و سقوط ديكتاتوري رضاشاه بستر و....
نگاهی به جنبش دانشجوئی در سه پرده!- تقی روزبه
اکنون مدت هاست که کشمکش داغی بین جناح های حاکمیت برای کنترل بر....
جنبش دانشجوئی در ِاغماء؟!رکودجنبش دانشجوئی از منظرمیزگردبی بی....

جنبش دانشجوئی در سه پرده– بخش دوم
در بخش نخست (پرده اول)....
مذهب شيعه، ريشه از خود بيگانگی ايرانيان (بخش چهارم)، جلال ايجادی
در اين بخش بحث بر سر اين است که چرا خشونت دين و پيامبر و امامان، ما....
مذهب شیعه، ریشه از خود بیگانگی ایرانیان -جلال ایجادی- بخش سوم


در دو بخش پیش در باره ازخودبیگانگی فلسفی و فرهنگی و....
اعتراض اجتماعی از کنشگری فردی تا سازمانی-علی طایفی
زمینه ها
زمینه های اصلی حضور کنشگران فردی در میادین اعتراضات....