پایان مارکسیسم ارتدوکس نوشتداگلاس کلنر برگردان:....
در طول قرن بیستم ما با بحران های مارکسیستی متعددی رو....
درس‌های ماکیاولی درباره‌ی «سیاست» ناسازگاری،....
امروزه، در همه جا، «سیاست»، آن گونه که به راستی عمل....
سیاست مماشات با فاشیسم-( 38) - پیدائی و پویش دهه سی قرن....
تصرف نظامي كشور اتريش توسط هيتلر و انحلال و ادغام آن....
سیاست مماشات با فاشیسم- 37- پیدائی و پویش دهه سی قرن....
مقاومت ميكلاس و مداخله نظامي هيتلر دكتر ويلهم....
درباره احمد فردید، فلسفه‌ستیزِ استاد فلسفه-گفت‌وگو....
موسی اکرمی، استاد تمام و نویسنده و مترجم و ویراستار در....
حل همزيستی اقوام ایرانی در قانون اساسی مشروطیت، متمم....
پیش گفتار با درود به دوستان گرامی اجازه می خواهم چند....