سیاست مماشات با فاشیسم - 41-پیدائی و پویش دهه سی قرن....
مأموريت چمبرلين «پس از پانزده سال هنوز ملت انگليس آن....
سیاست مماشات با فاشیسم- 40- پیدائی و پویش دهه سی قرن....
پيش بيني داف كوپر اواخر اوت 1938 اروپا آبستن حوادث....
مرگ اتحاد جماهیر شوروی _ نوشته ی استفان رزنیک و ریچارد....
با مرگ شوروی تاریخ طولانی ترین تقابل سیستم سرمایه....
مارکسیسم و شبح هابز _ نوشته جان سینیسی- برگردان کیومرث....
اغلب گفته شده است اکثر یت قریب به اتفاق انسانها خود....
سیاست مماشات با فاشیسم39- پیدائی و پویش دهه سی قرن....
درسهاي بحران نیمه دوم ماه مه ۱۹۳۸ شایعاتی به گوش....
پایان مارکسیسم ارتدوکس نوشتداگلاس کلنر برگردان:....
در طول قرن بیستم ما با بحران های مارکسیستی متعددی رو....