درس هایی از ترور و ترور شخصیت "درون تشکیلاتی"در جنبش چپ ایران-مسعود نقره....
با یاد منوچهر هلیل رودی ترور و ترور شخصیت مخالفین, سلاح حاکمیت های خودکامه است. تاریخ ما به وفور شاهد کاربرد این منش و روش بوده است.....
در نکوهش از شرکت در انتخابات -محمد امینی
بار دیگر تب و تاب هرچهارسال یک بار برای شرط بندی به سود یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری ولایی ایران بالاگرفته است. گمان نمی کنم که....
مضحکۀ انتخابات ۱٣٩٦ در ایران - تکرار همان سناریو! بهزاد مالکی
انتخابات در ایران آزاد نیست، تکرار این مسأله در هر انتخاباتی در ایران از اهمیتی پایه ای برخوردار است. لازمۀ یک انتخابات آزاد وجود یک....
رأی مشروط و نظریه بازی‌ها: چطور قهر با صندوق‌ رأی، تبدیل به تصمیمی....
یکی از باورهایی که تلاش می‌شود در میان طیف‌های اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان همه‌گیر شود، این باور است که قهرکردن با صندوق‌های رای،....
بازخوانیِ مهندسی و کودتا در انتخابات!-وحید فرخنده خوی فرد
به طور متداول ، مواقعی نظام تصمیم به مهندسی انتخابات و کودتا می گیرد که شخص اول اجرایی کشور(رییس جمهور) از خط قرمزها و سیاست های کلی....
انتخاباتی که آقای رهبر و حاکم مطلق به علن تقلبی بودنش را عیان و خود را....
به نظر من و با تأکید می گویم هیچ چیز به اندازه ی انتخابات مسئولان دولتی در کشوری که تحت سیطره نظامی استبدادی و خشن و زورگوی مطلق....