خاطره ای از جمشید آموزگار در مورد پیشنهاد نخست وزیری به جبهه ملی
« بیش از پنج شش ھفته از استعفاي من و عمر دولت آقاي شریف امامي نگذشته بود که یكي از دوستانم که استاد دانشگاه ملي بود ، زنگي زد و گفت : سه....
آیا اوباما در روزهای پایانی ریاست خود، آغازجنگ سردجدیدی را کلید زده....
اوباما با شعارصلح برسرکارآمد و باهمین توهم جایزه صلح نوبل را هم ربود. در اصل رسالت او بیرون کشیدن نیروهای آمریکا از باتلاق جنگ عراق....
نقدی بر"منشور حقوق شهروندی"*(معاونت حقوقی ریاست جمهوری)پرویز دستمالچی
انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است و حسن روحانی دو باره به یاد "حقوق شهروندی" افتاده است. او در همایش " قانون اساسی و حقوق ملت" و رونمایی....
نوزایی سیاسی و نهضت ملی، ناصر کاخساز
وفاق ملی تنها با تجمع گِردِ نوزایی سیاسی و پارلمانی دهه‌ی بیست تا مرداد ۳۲ که تداوم دست آوردهای پارلمانی انقلاب مشروطیت است، قابل....
روزی که صداوسیما اطلاعات سایت نطنز را به استاکس‌نت لو داد-فرزانه....
در بخش نخست این یادداشت، به نحوه نفوذ ویروس استاکس‌نت به تاسیسات هسته‌ای نطنز و عمل‌کرد آن پرداخته شد. در ادامه به یکی از....
اپوزيسيون آلوده به مزدورى سيا، ميت و تجزيه طلبى، بهترين ضامن بقاى....
يك نفر كه به عنوان مدافع تجزيه ايران در برنامه "تابو"ى راديو فردا شركت كرده بود، اخيرا در نشستى كه با پول ميت، سازمان اطلاعاتى....