جنبش تغییر خواهی، پایان اصلاح‌طلبی در ایران؛ یادداشتی از مهرداد....
اصلاح‌طلبان بزرگترین بازنده اعتراضات سراسری چند روز اخیر بوده‌اند. فاصله گرفتن آنها از ملت آینده سیاسی آنها را نزد بسیاری از....
جنبش دی ۹۶، سرفصلی از انقلاب تمدنی- سعید بشیرتاش
ایرانِ آینده ایرانی مدرن و سکولار و دموکرات خواهد بود جنبش اعتراضی مردم ایران در روزهای اخیر، که از این پس در این نوشتار «جنبش دی....
عصرِ مرا تصویر کن- احمد افرادی
عصرِ مرا تصویر کن در منحنی‌ تازیانه به نیش خطِ رنج؛ همسایه‌ی مرا بیگانه با امید و خدا؛ و حرمتِ ما را که به دینار و درم....
سازمان ملل و یا سازمان دُول؟/منصور بختیار
سازمان ملل متحد که در ۱۹۴۵ شکل گرفت، از صدو نود و چند کشور تشکیل شده است. ولی در دست پنج دولت است و تنها کشوری که در آن عضو نیست....
ایران اتحاد اصلاح طلبان و اصولگرایان علیه مردم-جلال ایجادی
از نظر تئوریک قدرت سیاسی بیانگر قدرتی است که از جانب شخص یا گروهی در جامعه اجرا می گردد. مفهوم قدرت مترادف تسلط بر جمعیتی است که در یک....
پیش ازاینکه ایران ویران شود، صدای مردم را بشنوید-وحید فرخنده خوی فرد
مهمترین شعار اساسی انقلاب اسلامیِ سال پنجاه وهفت که توانست اکثریت مردم کنار خود داشته باشد ، عدالت و حمایت از مستضعفان بود. حال پس....