لرزه بر اندام حوزه های علمیه-حمید اقایی
دخالت‌های حوزه‌های علمیه در امور سیاست و کشورداری پدیده‌ای جدید نیست. از زمانی که روحانیت شیعه در ایران شکل رسمی یافت و حوزه‌های....
من و امام موسی صدر-هوشنگ معین زاده(بخش نخست)
چه کسانی، به چه منظوری و چگونه موسی صدر را به لبنان فرستادند! مقدمه در یک نگاه کنجکاوانه به داستان اعزام موسی صدر به لبنان و تأمل و....
انقلاب اسلامی ارتجاعی .چرا انقلاب، چرا ارتجاعی؟پرویز دستمالچی
(به مناسبت چهلمین سال انقلاب اسلامی) در انقلاب نیروهای سیاسی- اجتماعی- طبقاتی بسیار گسترده و وسیعی شرکت دارند، همچنانکه در انقلاب....
کنکاشی پیرامون جنبش جلیقه زردها، ماهیت و پی آمدها- تقی روزبه
خیزش موسوم به جلیقه زردها در فرانسه علیرغم تبلیغات منفی و استفاده از سرکوب و خشونت* و دستگیری های گسترده و بکارگیری ترفندهای....
روش مدیریت تغییر سیاسی در ایران، کورش عرفانی
در طرح‌های دارای موضوعات پیچیده، ساده سازی از ضروریات است. تبدیل روندهایی که به دلیل پیچیدگی خویش به سختی قابل اجرا هستند به....
آینده ایران در گرو درایت، سازماندهی و کوشش سترگ پیروان ملی است- حمید....
آینده ایران در گرو درایت، سازماندهی و کوشش سترگ پیروان ملی است- حمید اکبری پاسخ به پرسش هایی در باره نظرات مطرح در مقاله «رهبری....