"جمهوریت" نظام،بزرگترین خودفریبیِ نسل ما -وحیدفرخنده خوی فرد
ای کاش درطول این سال ها خود رهبری بر مسند ریاست جمهوری می نشست تا حداقل مردم می دانستند مسبب پیشامدها و فجایع اتفاق افتاده، تنها به....
تکلیف‌مان را مشخص کنیم ! انقلاب، شورش، یا رویداد؟ امیرحسین لادن
سال از انقلاب ۱۳۵۷ می گذرد، ولی ما هنوزنتوانسته ایم، تکلیف خودمان را با آن مشخص کنیم؟ عده ای از هم میهنانمان، حتی در انقلاب بودنش....
دکتر شاپور بختیار ، اندیشه ها و میراث او برای امروز ما - مهسا شیرازی
بختیار آزاده مردی شجاع بود ، سیاستمداری دور اندیش ، عاشقی راستین بود ، عاشق ایران و ایرانی دکتر بختیار همیشه نخست خود را یک انسان می....
هم دوستار هرگز و هم خواستار هیچ!-آوازه
– در رویارویی با بعضی از چهره‌های فرهنگی آدمی ‌گرفتار بی‌واژگی می‌شود. چهره‌هایی اندک‌شمار که نیروی پایداری صخره‌واری....
چرا حکومت جمهوری اسلامی مشروع نمی باشد!-اکبر کریمیان
نکات اصلی این یادداشت در نامشروع خواندن حکومت "جمهوری اسلامی" در مشخص نبودن و نامعلوم بودن محتوای این حکومت در زمان رفراندوم و وجود....
خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد؟! محمد امینی
دوهفته پیش از فرارسیدن نوروز، خانم شیرین عبادی، در کنار و به همراه برخی از سرشناس ترین رهبران گروه های قوم گرایی که بسیاری از ایشان،....