چند نکته پیرامون بیانیه ی " همبستگی برای آزادی و برابری در ایران "-....
1-وجه تسمیه این بند " ما اعلام می داریم که جمهوری اسلامی ایران باید به مداخلات خود در امور کشورهای همسایه در سطح منطقه پایان داده و....
کنفرانس ورشو و چلبی هایِ امیدوار ایرانی!؟ امیرحسین لادن
برنامه یِ دولت ترامپ، جنگ طلبان آمریکا، و تندروهای اسرائیل، از بر پائیِ کنفرانس ورشو، از یکسو توانمندی مثلث اسرائیل-آمریکا و....
بررسی پروژه «ققنوس»- کورش عرفانی
در روزهای اخیر رسانه ها خبر از تشکیل یک نهاد جدید داده اند به نام «ققنوس». همین منابع خبری می گویند که این طرح توسط رضا پهلوی مطرح و....
نقش رضا پهلوی در ائتلاف اپوزیسیون; «الهام بخش، نمادین» و تفرقه افکن
جلسه مشترکی که به منظور ائتلاف اپوزیسیون و با حضور برخی از چهره های اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی در هفته گذشته برگزار شد در نهایت....
ققنوس، ای بلا! -منصور بختیار
چهلمین سالروز انقلاب بد فرجام پنجاه وهفت همین چند روز پیش پشت سر گذاشته شد. مفسران دلتنگ نظام مرده شاهنشاهی از هر گوشه‌ای گلویی صاف....
همپیمانی با شیخ علیه شاه، حالا برعکس؟اقبال اقبالی
نیروئی که به آزادی ایران و مردمانش می اندیشد، می بایست مرزهای شفاف برنامه سیاسی خود را با قطب اسلام سیاسی و قوم پرستان و شاه پرستان،....