گذشته، حال، آینده، کلامی با رضا پهلوی- مازیار شکوری گیل چالان
باسمه تعالی جناب شاهزاده، رضا پهلوی با سلام و احترام از آنجا که اینجانب زمانی چند مواضع سیاسی حضرتعالی را پیگیر بوده ام،....
ورودغافلگیرانه احمدی نژاد به صحنه "انتخابات" و ترک برداشتن صلابت....
معلوم شد که حمید بقائی، همانطور که ادا و اطواراحمدی نژاد نشان می داد جزنسخه بدلی او نبوده است. او که بطورسربسته....
از شب سرد زمستان تا سحر, سحر سرخ بهار فاصله فریاد است- کاوه ال حمودی
این جمله منسوب به انقلابی بزرگ چه گوارا را در جایی خواندم : دنیا را کسانی نابود می کنند که نسبت به شرارت بی تفاوت باشند , من را به تامل....
از به دار کشیدن تئوریسین مشروعه تا به قدرت رساندن میراث دار مشروعه -....
حکایت انقلاب مشروطیت و بردار کشیدن مظهر ارتجاع شیخ فضل الله نوری توسط مشروطه خواهان و استقبال مردم از نماد دیگری از مشروعه و....
علی شاهنده سوسیالیستی انسان‌دوست و پایبند به ارزش‌ها ناصر رحیم‌خانی....
ما سرخوشانِ مستِ دل از دست داده‌ایم همــرازِ عشـــــق و هـمنفسِ جامِ باده‌ایم ای گـــل تـو دوش داغِ صبوحی کشیده‌ای مـــا آن....
تاملی ضروری در نقطه عطف سرنوشت ساز کنونی- کاوه ال حمودی
روز یکشنبه 13 فروردین ماه برابر با 2 آوریل 2017 وزارت کشور حاکمیت ولایت فقیه , برنامه زمانبندی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری....