رفراندُم اقليم كردستان عراق در تضاد با حقوق سیاسی است!-فرهنگ قاسمی
روز دوشنبه ٢۵ سپتامبر ٣٠١٧ اقلیم کردستان عراق مبادرت به یک همه پرسى براى استقلال میکند. با اینکه تعداد مخالفان این اقدام بی سابقه....
همه پرسی استقلال کردستان عراق و سه چالش مهم پیشاروی آن!-تقی روزبه
با نزدیک شدن لحظه همه پرسی استقلال ملی کردستان عراق، چالش ها و رویکردهای موافق و مخالف در منطقه و نقاط دیگرجهان و نیز در صفوف چپ ها....
اپوزیسیونی که پیر می‌شود! مسعود نقره‌کار
حکومتِ" جمهوری اسلامی" مانع اصلیِ دستیابی به آزادی، دموکراسی و حقوق بشردرایران است. درکنارمانع اصلی، عوامل فرهنگی، سیاسی و اخلاقی....
پنج نگرانی جدی از استقلال اقلیم کردستان عراق- فرزانه روستایی
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق اعلام کرده است که همه پرسی استقلال کردستان عراق از دولت مرکزی عراق ۲۵ سپتامبر یا ده روز دیگر....
«ال احواز» -جهانشاه رشیدیان
در میان جریانات تجزیه طلب در ایران الاحواز در ۱۹۶۷ از دو جریان تجزیه طلب دیگر به نام «خلیج عربی» و« جبهه ملی ازادی بخش عربستان»....
همه پرسی بارزانی و آرمان نیل تا فرات اسرائیل- مازیار شکوری گیل چالان
"مسعود بارزانی" رئیس اقلیم کردستان عراق خواهان استقلال کردستان عراق شده است. او قصد دارد این طرح را از طریق اجرای همه پرسی در اقلیم....