هیولای ولایت مطلقه، و نقش هاشمی رفسنجانی در برساختن آن!-تقی روزبه
آیا رفسنجانی آن گونه که ادعاکرده می تواند در گورخود آرام بخوابد؟! میراث هاشمی! هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از بنیان گذاران و....
تجزیه طلبان و "فدرالیست"‌های ایرانی‌ و برنامه غرب و اسرائیل برای تجزیه....
ترکیب قومی ایران بسیاری از امپریالیست‌های غرب را به طمع تجزیه ایران انداخته است. ده ها سال است که هم در آمریکا و هم در اسرائیل....
تجزیه طلبان و "فدرالیست"‌های ایرانی‌ و برنامه غرب و اسرائیل برای تجزیه....
صرف نظر از ادعای مضحک هجری درباره حمایت "بیشتر کشور ها" از اسرائیل، خوانندگان گرامی‌ توجه کنند که، برخلاف ادعا‌های توخالی هجری....
آموزش زبان مادری کلید حل کدام مشکل است؟ مهدی جامی
محسن رنانی اقتصاددان برجسته و استاد دانشگاه اصفهان از دانشورانی است که خصلت اجتماعی قوی دارند و حساسیت بسیاری به تصمیم‌گیری‌های....
گورخوابی و پسوند متجاهر!- تقی روزبه
چقدر این واژه متجاهر ضدانسانی و نفرت انگیزاست! انگارهمه پلیدی و خشونت موجود در حکومت اسلامی را در همین یک کلمه گنجانده باشند!. واژه....
سفر پاییز۹۵-پرستو فروهر
توضیح کوتاهی در پیش‌درآمد متن: حتی پیدا کردن یک عنوان مناسب برای این نوشته سخت بود! آن سه نقطه‌ی بالا جای واژه‌ی گزارش آمده‌،....