امیر تتلو: گوشتِ نذریِ "انتخابات ۹۶"-مسعود نقره‌کار
«انتخابات» تمام شد: ۱ غریب نبود آنچه در این انتخابات دیده شد. شبه روشنفکریِ ایرانی از زمانۀ عباس میرزا تا به حال بارها وجدان واژه....
چپ و راست در این مملکت بی معناست-شیرین سمیعی
آب را برای قهوه به جوش آوردم و رادیو را روشن کردم، دیدم از تمام ایستگاه هایش موسیقی پخش میشود و خبری از اخبار هر روزه نیست. نخست شگفت....
پس لرزه های پسا انتخابات، کودتای سپاه و قتل عام فقها-مازیار شکوری گیل....
"شیخ حسن روحانی" پیروز انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری شده است. انتخاباتی که در چارچوب باید و نبایدهای عرفی بافت قدرت از ویژگی....
پروژه عربستان و پاکستان برای آشوب در ایران-وحید فرخنده خوی فرد
در طول سالهای اخیر اگر به نقشه خاورمیانه نگاه کنیم دور تا دور کشورمان را تکفیری ها ووهابیونی مشاهده می شوند که نه تنها تروریسم را در....
پوپولیسم، روان‌پریشی در سیاست و کرنش روشنفکری چپ-جلال ایجادی
یکی از ویژگی های دوران کنونی رشد پوپولیسم در جهان است و جایی که پوپولیسم رشد می کند متانت خردگرایانه عقب نشینی می کند. پوپولیسم، در....
رأی به روحانی، اصلاح پذیری یا اصلاح ناپذیری؟ مازیار شکوری گیل چالان
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با پیروزی "شیخ حسن روحانی" رقم خورد. انتخاباتی که بوی تحریم می داد به یک باره شرکت فعال در....