چرا حکومت جمهوری اسلامی مشروع نمی باشد!-اکبر کریمیان
نکات اصلی این یادداشت در نامشروع خواندن حکومت "جمهوری اسلامی" در مشخص نبودن و نامعلوم بودن محتوای این حکومت در زمان رفراندوم و وجود....
خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد؟! محمد امینی
دوهفته پیش از فرارسیدن نوروز، خانم شیرین عبادی، در کنار و به همراه برخی از سرشناس ترین رهبران گروه های قوم گرایی که بسیاری از ایشان،....
از ویدا چه شنیدم-شیرین سمیعی
گفتگویی طولانی با ویدا حاجبی داشتم، و این کتاب داد بیدادش بود که باری دگر ما را به هم نزدیک کرد. سؤال پیچش کردم، از مطالبی که او می....
سالی که گذشت و چشم اندازهای پیش رو- کاوه ال حمودی
سالی که گذشت سال ناکامی ها و سال شکست های سنگین برای ملاها بود. در این سال بود که اخوندها در پروژه ای که بسیار به آن امید بسته بودند و....
خلاصه اقدامات کلی رضاخان و رضاشاه بعدی
1- امنیت در زمان مشروطه با ژاندارمری به شکل مناسبی تأمین و به دلیل جنگ ویرانگر جهانی اول دچار مشکل شدید شد. بعد از جنگ کشور باز در مسیر....
تظاهرات قانون اساسی، برگی از رویدادهای انقلاب ۱۳۵۷ ایران- هوشنگ....
در بارۀ تظاهرات قانون اساسی در پنجم بهمن ماه ۱۳۵۷ میدان بهارستان که در زمان نخست وزیری زنده یاد دکتر شاپور بختیار برگزار شد، تعبیر و....