حال و هوای فرانسه خوب نیست-پرویز مهرکوهی
گویی نفس ها در سینه ها گیر کرده و زندانی است، در آستانه ی انتخابات ِ روز یکشنبه ی فرانسه. هیجان های فراوان برای چه؟ برای هیچ؟ آرزو و....
از کاخ سفید تا کاخ الیزه ، پوتین به دنبال چیست!؟وحید فرخنده خوی فرد
شکست و فروپاشی کمونیست در شوروی و آغازی سرد و دشوار برای روسها .مردم روسیه برای شروع ی دوباره ، نیاز به یک سیاستمدار خبره داشتند .....
اولین مناظره تلویزیونی نامزدهاآئینه تمام قد بن بست های نظام - کاوه آل....
اولین مناظره تلویزیونی 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه 8 اردیبهشت ساعت 16 از شبکه یک سیما پخش گردید . این مناظره ها ابتدا قرار....
جنبش کارگری و عروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم حار و مهاجم!
بزرگترین چالش پیشاروی جنبش کارگری و ضدسرمایه داری چیست؟. مهم ترین مساله ای که اکنون در برابرکارگران جهان مطرح است، همانا بحران های....
دلائل پنجگانه ی یک «اصلاح طلب» طنز نویس خوش قریحه برای شرکت در....
ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه حافظ پس از قرائت دلائل پنجگانه ی این آقای طنز نویس، که به لحنی....
رئیسی نماد تغییر رژیم،روحانی نماد تغییر در رژیم- کورش عرفانی
در ماهیت غیر دمکراتیک «انتخابات» ریاست جمهوری اسلامی در ایران جای تردید نیست. این اما از اهمیت آن برای سمت دهی به تحولات سیاسی کشور....