ذهنیت جبرگرای دکتر سروش در انتخاب شاه یا خمینی-فرید انصاری دزفولی​
آقای سروش در سخنرانی اخیرش در آمریکا مدعی شدند: "خمینی مردمی ترین رهبری بود که در تاریخ این کشور( ایران) ظهور کرد. خمینی باسوادترین....
مصدق جای در دل ملت ایران دارد-شیرین سمیعی
دیروز سالروز درگذشت دکتر مصدق بود و می خوانیم که اجازه ندادند مردم برای مراسم یادبودش در احمد آباد بر سر مزار او بروند! براستی....
اصلاح‌طلبی مزمن-منصور بختیار
از مخرب‌ترین افرادی که در میان مخالفان رژیم اسلامی همچون دلالان پرسه می‌زنند تا جنس بنجل خود را بفروشند و دامن هر اندیشه را....
پرده‌های مصدق، کسی که همچنان «مدد ایستادگی» است- پرستو فروهر
در بزرگداشت یک‌صدوسی‌وششمین زادروز مصدق در یکم ژوئیه ۲۰۱۸ در شهر کلن مراسمی برگزار شد به همت جمع عزیزی که سال‌هاست سنتی را، که در....
پسر کو ندارد نشان از پدر! حذف مخالفان در پیش دستور برنامه رضا پهلوی،....
این روزها تلاش هایِ گسترده‌ای برای مطرح کردن رضا پهلوی و زنده نگهداشتن سلطنت، صورت می‌گیرد که تازه ترین ترفندشان، پروژه‌ی ققنوس....
آزادیخواهی ما ایرانیان: گذر از یک استبداد به استبدادی دیگر، کورش عرفانی
یشگفتار: در یک زمانی و در یک مقطع از تاریخ خود، هرملتی باید توقفی کند، وقت بگذارد ودر آینه ای صاف و شفاف، خویش را نظاره کند تا در یابد....