دو عنصراصلی کنشگری خلاق در شرایط حساس کنونی!
اگر بخواهیم به دونکته و نیازحیاتی در شرایط حساس کنونی انگشت بگذاریم، شکل گیری شبکه های سراسری یک جنبش عمومی و فراگیر ضداستبدادی از....
اعراب ایرانی-امیرعلی متولی
مطالب زیر در طول مدت زیادی جمع آوری گردیده است و برای اینکه سوظنی در ذهن خواننده گرامی متبادر نگردد فقط به اسامی و عناوینی اشاره شده....
سفسطه یا یک گزاره علمی؟!- تقی روزبه
فرخ نگهدار با الهام از مصطفی تاج زاده که این روزها سخت در تکاپوی نجات گفتمان نخ نما و بی اعتبارشده اصلاح طلبان توسط جامعه بویژه نسل....
در سنجش چپ ایرانی: به مناسبت درگذشت داریوش شایگان و انتشار یادداشت فرج....
توضیح: قلمرو پذیرای نوشته‌ها و مقالاتی است که به گسترش و ارتقای نقد و تبادل نظر کمک می‌کند. محتوا و تمام گزاره‌های مندرج در مطالب....
شاهزاده رضا پهلوی : مردم ایران نمک ناشناس و ناسپاس هستند ، تلویزیون....
“شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه ای با ” کیهان لندن ” چنین می گوید : گذشته هر چه بوده وارد تاریخ شده است و بله یک دوران بسیار جالبی....
داستان “حزب چپ” و عضوگیری های جدید سازمان اکثریت (ع – شفق)
اعلام تشکیل یک تشکل جدید به نام “حزب چپ ایران (فداییان خلق)” پس از یک کنگره سه روزه به نام کنگره وحدت در کشور آلمان، بار دیگر ماهیت....