بارزانی ها و جنگ کردها با کردها- مازیار شکوری گیل چالان
دهم اوت هزار و نهصد و نود و دو میلادی در پاریس "عبدالله اوجالان" میگوید: «حزب بارزانی یک حزب عشیره ای است و بارزانی ها می خواهند که....
كركوك و مسئله كركوك-پیمان عارف
اما با وجود تمام اینها بارزانی دوست دارد تهران را هدف خود قرار داده در مقابل استقلال کردستان ایران را نشان دهد تا اولا اتحاد راهبردی....
آغازدوره پسابرجام؟ آرامش قبل ازطوفان؟-تقی روزبه
بنظرمی آید که ماه عسل برجام به پایان خود می رسد. بحران هسته ای ایران با داشتن ابعادمنطقه ای و جهانی به زودی واردفازجدیدی با پی....
حسین موسویان: تبعیض و بی عدالتی ریشه های خطر تجزیه است
دماوند-مانی تهرانی: در همه پرسی روز بیست و پنجم سپتامبر اکثریت ساکنان کردستان عراق به جدایی این اقلیم از کشور عراق رأی دادند.....
رفراندم در اقلیم کردستان: همگرائی یا واگرائی-بهروز بیات
به بهانه رفراندم در اقلیم کردستان وصل یا فصل، همگرائی یا واگرائی، کدامین رهیافت بهینه است حق تعیین سرنوشت در منشور سازمان ملل....
اسناد سازمان سیا، و واکنش‏های چپ و شاه ‏الهی ‏ها- ناصر انقطاع
سرانجام پس از سالها کِش و قوس و بَله و نه سازمان سیا که یک بارهم درسالهای دهه شست یا هفتاد اعلام کرد که بخش بزرگی از این اسناد گُم شده....