جامعه ایران از اسلام دور میشود-جلال ایجادی
جامعه ایران با چرخش تاریخی روبرو شده است؟ جنبش اخیر در نوع خود در تاریخ ایران بی مانند است زیرا بنظر می آید محتوای سیاسی و نوع انتخاب....
آشنایی با یکی از اعضای « نسل تازه ی طلبکاران از ایران »-: عقاب علی....
مجید محمدی ، از برنامه ریزان پیشین نظام جمهوری اسلامی که به غرب گریخته است ، در مقاله ای به نام « نسل تازه‌ی میهن‌پرستان ایرانی و....
وقتی آقای تاجزاده خود و اصلاح طلبان حکومتی را لو می دهدو این لنین زده....
• «همه با یک دیگر پیوسته لیک از پای و با زنجیر اگر دل می کشیدت سوی دلخواهی به سوی او توانستی خزیدن لیک تا ان جا که رخصت بود. تا....
چرا ؟- منصور بختیار
در ماجرای اعتراضات مردم به ناکارآگاهی دولت آخوند، هرکس برحسب فهم و دانش خود چیزی گفتند یا نوشتند و مردم خسته از نامردمی، آن را....
هم اندیشی گاهنامهء فلسفی خرمگس و پنجپرسش پیرامون انتقام/بخشایش_ریموند....
پرسش یک خرمگس: ارتباط میان سازمان های مردم نهاد با توسعه و دمکراسی چگونه بیان می شود؟ مباحث توسعه و دمکراسی، اگرچه در مواردی به هم....
جنجال «دموکراسی شورایی» در مقابل «دموکراسی پارلمانی»-سعید رهنما
موضوع رابطه میان دموکراسی و سوسیالیسم یکی از محوری‌ترین و پیچیده‌ترین مباحث نظری و از معضلات کل گرایش‌های چپ، خواه در ایران و....