جهت ثبت در تاریخ: استقلال کردستان عراق یا طرح اسرائیل بزرگ -سارا زهیری
امروز «مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق در سخنان خود در پارلمان اروپا در بروکسل عنوان داشت همه پرسی برای تعیین سرنوشت کردهای....
گزارش «قیام ملی ۲۸ مرداد» از زبان سازمان دهندگانش، محمد امینی
یکی از این اسناد، گزارشی است که اقای کرمیت روزولت، رئیس بخش خاورنزدیک و شمال افریقا و مدیر برنامه ریزی در سازمان سیا، از چند و چون....
اهمیت چالش در گرفته پیرامون نظریه ولایت الهی و منشأمشروعیت حاکمان، صف....
هنوز چندی از واکنش تندناصرمکارم شیرازی به سخنان روحانی در باره منشا مشروعیت ولایت ولی فقیه برجامعه نگذشته بود که در اظهارنظر و یا....
چرا از سخنان حسن روحانی باید حمایت کرد، عبدالستار دوشوکی
نگارنده همواره یکی از منتقدان حسن روحانی به دلیل خلف وعده های بیشمارش بوده و هستم و حتی استدلال نمودم که وی مستحق انتخاب مجدد نیست.....
خامنه ای و استالین، دو مستبد بیمار-جلال ایجادی
یکبار آیت الله خامنه ای گفته بود: «من استالین نیستم». دیکتاتورها متفاوت هستند ولی رفتارهای مشترک در میان آنان کم نیست. دیکتاتوری....
سعیدحجاریان و تقلب در "انتخابات"، سه نکته و یک نتیجه!-تقی روزبه
نکته اول: تقلب وقتی سعیدحجاریان از تقلب در انتخابات پرده برداری می کند! به تازگی وی مطلبی در ارزیابی از انتخابات اخیرریاست جمهوری....