انقلاب و اصلاح (۲)-آریو مانیا(کرامت)
اگر در سال ۱۲۳۵ خورشیدی فرزانه ای در ایرانِ دورانِ قاجار می گفت که ایرانیان میتوانند با بسیچ چند سد هزار نفری از مردم، ساختار اقتدار....
انقلاب و اصلاح-آریومانیا (کرامت )(1) گفتاری پیرامون دژفرنودهای(مغلطه....
در باره بگردهای(مفاهیم) واژگان انقلاب و اصلاح و چم آنها بیش از یک سده در نوشتارها و گفتارهای سیاسی ایرانیان سخن رانده شده است. با....
چرا باید اقدام جبهه ملی ایران را تایید کرد؟ فرهنگ قاسمی
مردم شرافتمند روز ١۴ اسفند در کنار جبهه ملی باشید و با حضور خود ملی گرایی و سوسیال دموکراسی مصدقی را تایید کنید. ١۴ اسفند سالروز در....
تحلیلی بر شعار»اصلاح طلب،اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» درست بر عکس،....
ما هنوز جوانتر از آن هستیم که با چنین مشکلاتی روبرو بشویم ، ، ولی به هر حال این مشکلات خودشان را بر ما تحمیل می کنند ، ، تا این که....
یادداشتی درباره شعار،استقلال،آزادی،جمهوریِ ایرانی آریومانیا (کرامت)
شعاری که در روزهای پایانی راهپیمائی های سال ۸۸ خورشیدی به بانگ بلند به گوش رسید و رعشه بر اندام رهبران جنبش انداخت و ساختار شکن....
نامدارانی که عبا و عمامه‌ خود را دور ریختند، مسعود نقره‌کار
کم نیستند نامداران عرصه فرهنگ و سیاست که در نوجوانی و جوانی طلبه و آخوند بودند اما به محضِ گام گذاردن به پهنه خرد و دانش و آگاهی،....