همپیمانی با شیخ علیه شاه، حالا برعکس؟اقبال اقبالی
نیروئی که به آزادی ایران و مردمانش می اندیشد، می بایست مرزهای شفاف برنامه سیاسی خود را با قطب اسلام سیاسی و قوم پرستان و شاه پرستان،....
هنوز "اتحاد" نشده دعوا شد: "شورای مدیریت دوران گذار،" اعلام حشمت الله....
در دورانی که کشور در بحران عمیقی به سر میبرد و توسط دشمنان داخلی‌ و خارجی‌ تهدید میشود، بازار اتحاد، ائتلاف، تشکیل حزب، گروه،....
کودتای نوین-محمد برقعی
کودتای ۲۸ مرداد الگویی شد برای اجرا در حداقل ۱۳ کشور دیگر اما آن الگو دیگر کهنه شده و مناسب این زمانه نیست؛ به دو دلیل : عصر....
پیام دکتر علی راسخ افشار به نشست چهلمین سال تشکیل دولت ملی دکتر شاپور....
هموطنان ارجمند اجازه می خواهم به خانمها و آقایان محترمی که در نشست چهلمین سال تشکیل دولت ملی دکتر شاپور بختیار که در شهر کلن (آلمان)....
انقلاب زیانبار اسلامی ولی اجتناب ناپذیر-جلال ایجادی
چهلمین سالگرد انقلاب زیانبار اسلامی است. معنای این انقلاب چیست و نتایج آن چه بود؟ جامعه روشنفکری و سیاسی ایران در جستجوی توضیح این....
نیره توحیدی: درک ناممکن بودن حکومت دینی، دستاورد بزرگ انقلاب ۵۷
فعالان سیاسی، روشنفکران و مردمی که ۴۰ سال پیش در ایران انقلاب کردند یا شاهد انقلاب بودند، در روزهای پیروزی انقلاب کجا بودند و چه....