مضحکۀ انتخابات ۱٣٩٦ در ایران - تکرار همان سناریو! بهزاد مالکی
انتخابات در ایران آزاد نیست، تکرار این مسأله در هر انتخاباتی در ایران از اهمیتی پایه ای برخوردار است. لازمۀ یک انتخابات آزاد وجود یک....
رأی مشروط و نظریه بازی‌ها: چطور قهر با صندوق‌ رأی، تبدیل به تصمیمی....
یکی از باورهایی که تلاش می‌شود در میان طیف‌های اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان همه‌گیر شود، این باور است که قهرکردن با صندوق‌های رای،....
بازخوانیِ مهندسی و کودتا در انتخابات!-وحید فرخنده خوی فرد
به طور متداول ، مواقعی نظام تصمیم به مهندسی انتخابات و کودتا می گیرد که شخص اول اجرایی کشور(رییس جمهور) از خط قرمزها و سیاست های کلی....
انتخاباتی که آقای رهبر و حاکم مطلق به علن تقلبی بودنش را عیان و خود را....
به نظر من و با تأکید می گویم هیچ چیز به اندازه ی انتخابات مسئولان دولتی در کشوری که تحت سیطره نظامی استبدادی و خشن و زورگوی مطلق....
شریک دزد و رفیق قاقله-کاوه آل حمودی
ترس و هراس سراپای نظام را فرا گرفته است؟ هر چه که به ساعت صفر نزدیک و نزدیکتر می شویم دیگ تضادهای نظام بیشتر به جوشش و تلاطم می افتد,....
آیت ا… خامنه ای و هزینه از جیب مردم -فریبا مرزبان
بخش نخُست آیت ا… خمینی وعده کرد؛ "آب و برق را مجانی می کند.” "پول نفت را به مردم بازگردانده و در سفره ی مردم” گذاشته می شود. و در....