خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد؟! محمد امینی
دوهفته پیش از فرارسیدن نوروز، خانم شیرین عبادی، در کنار و به همراه برخی از سرشناس ترین رهبران گروه های قوم گرایی که بسیاری از ایشان،....
از ویدا چه شنیدم-شیرین سمیعی
گفتگویی طولانی با ویدا حاجبی داشتم، و این کتاب داد بیدادش بود که باری دگر ما را به هم نزدیک کرد. سؤال پیچش کردم، از مطالبی که او می....
سالی که گذشت و چشم اندازهای پیش رو- کاوه ال حمودی
سالی که گذشت سال ناکامی ها و سال شکست های سنگین برای ملاها بود. در این سال بود که اخوندها در پروژه ای که بسیار به آن امید بسته بودند و....
خلاصه اقدامات کلی رضاخان و رضاشاه بعدی
1- امنیت در زمان مشروطه با ژاندارمری به شکل مناسبی تأمین و به دلیل جنگ ویرانگر جهانی اول دچار مشکل شدید شد. بعد از جنگ کشور باز در مسیر....
تظاهرات قانون اساسی، برگی از رویدادهای انقلاب ۱۳۵۷ ایران- هوشنگ....
در بارۀ تظاهرات قانون اساسی در پنجم بهمن ماه ۱۳۵۷ میدان بهارستان که در زمان نخست وزیری زنده یاد دکتر شاپور بختیار برگزار شد، تعبیر و....
تاملی بر شرایط مبارزه کنونی جهان و ایران بحران سیستم ها و آلترناتیوها-....
متن زیر گفتاری است که در میز گرد سیاسی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران به مناسبت هفتمین گردهمآیی سراسری این جریان در....