حسین فاطمی به روایت اسناد سیا
درست صد سال پیش، در سال ۱۹۱۷ انقلاب روسیه اتفاق افتاد و جهان آغوشش را به روی کمونیسم گشود، پایه‌های سلطنت قاجار فروریخت و تهران....
لکۀ ننگی که از دامانِ پهلوی و روحانیت پاک نمی شود!-وحید فرخنده خوی فرد
نوزدهم یک روز از ماههای پاییز ، یک روزِ تاریک ، یک شبِ سرد ، زندانی داخل سلولِ انفرادی خود در تب می سوخت. اما نمی دانست آتش عمیقِ....
محدود به دو مطلق، نفرت از شاه و دلباختگی به خمینی- حسن....
محدود به دو مطلق، نفرت از شاه و دلباختگی به خمینی- حسن شریعتمداری سخنرانی در مراسم چهلم دکتر یزدی در کلن آلمان / شنبه....
قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! -محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگاربیکار)
پنجم آبان۱۳۶۵خمینی درنامه ای به ری شهری (اولین وزیرواجا)فرمان دستگیری عده ای رادادکه اتهام آنهاانتشارچنداعلامیه بود! دریکی ازاین....
روحانی : مذاکره با آمریکا دیوانگی است- هوشنگ طالع
چهاربار « دیوانگی » یک بار نیابتی و سه بار سرراست ؟! پس از چهار بار « دیوانگی » و امضای « ننگ‌نامه‌‌ی سعدآباد » ، قرارداد ژنو (....
برچسب «ضد شوروی»-محسن حیدریان
واقعیت این است که انقلاب اکتبر بدون لنین هرگز به پیروزی نمی‌رسید. «اتحاد شوروی سوسیالبستی» و «لنینیسم» دو ستون اصلی باورمندی حزب....