فرشگرد یا تدارک لویه جرگه‌ی ایرانی، کورش عرفانی
بررسی احتمال ها یکی از وظایف تحلیل گری و کار سیاسی است. به مثابه مقاله ی قبلی که احتمال سرمایه گذاری روی اصلاح طلبان را به عنوان یک....
آقای شریعتمداری و پروژه‌ی قومی سازی ایران-محمد امینی
نوشتاری از آقای حسن شریعتمداری خواندم با این سرنامه: «سامان یابی اقوام درایران، گامی به سوی تمرکز زدایی دموکراتیک ایران». محمد....
اولین ” قیام های خونین ” بر علیه ج.ا. را ” ذوب شدگان در ولایت ” شکل....
چه باید کرد که مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی به جنگ داخلی و دخالت خارجی تبدیل نشود ؟ در نوشتن این مقاله از آمارهای کتاب طبقه و....
گره‌گاه‌های اپوزیسیون باز می شوند(پاسخ به مقاله ی “گره‌گاه‌های....
آقای شیدان وثیق[i] در مقاله ای با نام «گره گاه های اپوزیسیون، گسست های رهایی»[ii] به بررسی دردهای اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور....
نقش اصلاح طلبان و نواندیشان دینی در خارج کشور- جلال ایجادی
همکاری با حکومت و دلسردی اصلاح طلبان جمهوری اسلامی الگوی سیاسی توتالیتاریستی است و بناگزیر گروهبندیهای بسیاری را زیر فشار قرار....
شوخی تاریخ!- تقی روزبه
وقتی تاریخ هوس کند با تکرارخود شوخی بکند، اگر بتواند دوبار به روی صحنه بیاید سلطنت طلبان با چنین ژستی، آن گونه که این نوسلطنت طلبان....