پس لرزه های پسا انتخابات، کودتای سپاه و قتل عام فقها-مازیار شکوری گیل....
"شیخ حسن روحانی" پیروز انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری شده است. انتخاباتی که در چارچوب باید و نبایدهای عرفی بافت قدرت از ویژگی....
پروژه عربستان و پاکستان برای آشوب در ایران-وحید فرخنده خوی فرد
در طول سالهای اخیر اگر به نقشه خاورمیانه نگاه کنیم دور تا دور کشورمان را تکفیری ها ووهابیونی مشاهده می شوند که نه تنها تروریسم را در....
پوپولیسم، روان‌پریشی در سیاست و کرنش روشنفکری چپ-جلال ایجادی
یکی از ویژگی های دوران کنونی رشد پوپولیسم در جهان است و جایی که پوپولیسم رشد می کند متانت خردگرایانه عقب نشینی می کند. پوپولیسم، در....
رأی به روحانی، اصلاح پذیری یا اصلاح ناپذیری؟ مازیار شکوری گیل چالان
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با پیروزی "شیخ حسن روحانی" رقم خورد. انتخاباتی که بوی تحریم می داد به یک باره شرکت فعال در....
درس هایی از ترور و ترور شخصیت "درون تشکیلاتی"در جنبش چپ ایران-مسعود نقره....
با یاد منوچهر هلیل رودی ترور و ترور شخصیت مخالفین, سلاح حاکمیت های خودکامه است. تاریخ ما به وفور شاهد کاربرد این منش و روش بوده است.....
در نکوهش از شرکت در انتخابات -محمد امینی
بار دیگر تب و تاب هرچهارسال یک بار برای شرط بندی به سود یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری ولایی ایران بالاگرفته است. گمان نمی کنم که....