هویت یابی زنان در آسمان سنت -دکتر سهیلا ترابی فارسانی

چکیده

فهم تفاوت میان جوامع سنتی و جوامع مدرن از منظر پژوهشگری که در جامع ه­ای برزخی می­زید – جامع ه­ای که در عین بهره­....
خود کرده را تدبیر نیست؟ سی سال پس از 37 روز حکومت دکتر شاپور بختیار -....


در میان مطالب بسیاری که در سایت ها، رادیو ها و تلویزیونهای خارج از کشور در مورد بختیار و نقش تاریخی وی قبل از بر سرکار آمدن....
دین آمد و دین آمد . م سحر


ایرانیان دین آمد
از ماه و پروین آمد
شمشیر و خنجر در مشت
با دست....
در سوگ هنرمندی عاشق- م. سحر

سخنی کوتاه در شب بزرگداشت عزیز الله بهادری هنرمند تئاتر و سینما
وی در دوم فروردین ۱۳۹۱ در پاریس از جهان رفت.


در....
گذار به «دمکراسی» یا «جنگ داخلی»؟منوچهر صالحی
تا زمانی که اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» فرونپاشیده بود، دولت ایالات متحده آمریکا با رژیم جمهوری اسلامی دست به‌عصا راه....
رفتار ناپسند زمامداران اسرائیل با گونتر گراس-حسین اسدی

من آنچه شر ط بلاغ است با تو میگویم
تو خواه از سخنم پند بگیر و خواه ملال


آقای جی شایی وزیر امورداخله اسرائیل....