مبارزه هدفمند و اتحاد برای دستیابی به دموکراسی- همایون مهمنش

جنبش میلیونی سال ۸۸ هم تائید روشن این نکته بود که با وجود جمهوری اسلامی دستیابی به حقوق و آزادی ها غیر ممکن است. اما این تائید....
سخنی با آقای رضا پهلوی- جمال درودی

آقای رضا پهلوی انتظارداشتم شما را در یک میزگرد تشکیل شده از گروههای سیاسی با عقاید وافکارو دیدگاههای مختلف به بحث وگفتگو می....
گرد و خاک بسیار برای چه ؟ بازهم درباره درخواست پرواز ممنوع برای آسمان....

اشاره:
پس از انتشار بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا(1) دراعتراض به درخواست ایجاد منطقه پرواز ممنوع برای آسمان کردستان ایران از....
مرتد در دام قداست گرایی- رضا علوی

مدعیان ادعا می کنند امام علی نقی امام دهم ، فرد خوش طبعی بوده است و با اصحاب خود مزاح می کرده است . پاره ایی از هم کیشان وی ، در....
جنبش های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟ - تقی روزبه

به مناست سالگرد جنبش خشمگینان وتظاهرات صدهزارنفری آنها در مادرید واعتراضاتی که برای 80 شهرسازمان داده اند!*

جنبش ها....
شاهين نجفي يك ترانه سروده, همين..... كريم قصيم·

دوستي فيسبوكي زير يادداشت من در باره ماجراي «فتوا » كلمه اي تأييد آميز نوشته بود و بعد چند سطر به شاهين نجفي و ترانه اش نيش زده....