انقلاب فرهنگی 1359 از زبان بانیان و مسئولان جمهوری اسلامی (بخش....
هيچ درك مشتركى از انقلاب فرهنگى وجود نداشت”
مقدمه: دکتر عبدالکریم سروش که خود یکی از اولین اعضای ستاد انقلاب فرهنگی بود، در یک....
نوری علا، یافتم یافتم؛ سلطنت نرفته و جمهوری نیامده است فرهنگ ایراناسماعیل نوری علا که مدتی برای جراحی قلب به ناچار از صحنه اینترنت دور شده بود، باز گشت به زندگی دوباره را، با کشف یک....
«خشم مقدس»دکتر عبدالکریم سروش (بخش سوم)-محمد جلالی چیمه (م. سحر) ....

8

آقای سروش

پیش ازین به گوشه هایی از سخنان عتاب آمیز شما با ایرانیانی که آنها را« کافرکیش و مسلمان کش» نامیده....
چهاردهم امرداد،سالگرد انقلاب مشروطه - مهران ادیب


در خردادماه هزار و سیصد و پنجاه و شش خورشیدی زنده یادان دکتر کریم سنجابی، دکتر شاپور بختیار و داریوش فروهر رهبران وقت جبهه....
« سفر نامه ی دنیای ارواح» پرتوی دیگری از فانوس خرد- محمود صفریان
سالهاست که استاد هوشنگ معین زاده با آثار ماندگارش چراغ راه خرد و تفکر عاقلانه ی بی تعصب را روشن کرده است.
از وقتی که پرتوی....
«بیت مقام معظم رهبری» قراولخانه‌ی شهر فرنگ است! محسن قائم مقام

بلغ العلی بکمالهی/کشف الدجا بجمالهی
نقل از مقدمه گلستان سعدی(۱)

عناوین "مقام معظم رهبری" و " بیت مقام معظم رهبری" از....