فدرالیسم برمبنای قومگرائی در ایران هم زیانبار و هم ناممکن است! محمد علی....

از نظر من به عنوان عضو جبهه ملی ایران، مبارزه با استبداد حاکم در ایران چیزی است، و نگه داشت تمامیّت ارضی و یکپارچگی کشور چیزی....
کفایت سیاسی شاهزاده رضا پهلوی زیر سؤال است- فرهنگ ایران

روز گذشته مسئله ای رخ داد که بحث در باره عدم کفایت سیاسی شاهزاده رضا پهلوی را در میان اپوزیسیون سر به گریبان ایرا ن را باز می....
تأویل باید معتبر باشد- مجید نفیسی به باور من تنها یک فلسفه ی قرون....

چندی پیش نقدی بر شرح و ترجمه ی فارسی کتاب "راهنمای سرگشتگان" [1] اثر ابن میمون عالم ربانی یهودی سده ی دوازده میلادی نوشتم که در ۱۵....
چرا باید از رضا پهلوی ترسید ؟ در پاسخ به اسماعیل نوری علا-غلامعلی....

آقای نوری علا، مدتی است که زیر ضربات انتقادی قرار گرفته و این انتقادات بی دلیل هم نیست، سابقه آن بر می گردد به نقش ایشان در تحریف....
دو افسانه‌ی‌‌ سیاسی -شیدان وثیق

امروزه، در دیسکور سیاسی اپوزیسیون ایران، دو مقوله‌ی سیاسی سر زبان‌ها افتاده‌اند: «اتحاد بزرگ» و «آلترناتیو حکومتی». این دو،....
مُقدّس (18 رباعی) - م.سحر

توهین

هرگز به مُقدّسات، توهین نکنید
انگشت در آن شکافِ پایین نکنید
گر دین به شما تجاوزی کرد که کرد
حکم است:....