پرستش بهار (1913) اثر ایگور استراوینسکی (1882-1971)- شقایق کمالی
در طول تاریخ موسیقی آثاری خلق شده اند که بطور قطع تبلورروح زمان خود بوده اند. بدون شک بالۀ پرستش بهار le sacre du printemps ساختۀ ایگور....
مصاحبه، با سردار استخر بان حکمت الله قربانی، فرمانده جدید نیروی زیر....

روز گذشته پس از بازگشت از کشور برزیل، حکمت الله قربانی، متاًهل، پنجاه ساله، از سوی رهبر جمهوری اسلامی، به فرماندهی نیروی تازه....
کشتی در لجن- م.سحر

کشتی به لجن نشست و ما در لجنیم
از سینه و سر تا بُن ِ پا در لجنیم
غرق لجنیم و شادمانیم از آنک
در ظّل ِ «حکومت خدا» در....
به داد چهار کودک بی سرپرست برسیم - پرویز داورپناه

فرزندان نرگس محمدی و نسرین ستوده، دو مادر زندانی
نرگس محمدی و نسرین ستوده، نامهایی آشنا برای تمام فعالان حقوق بشری به شمار....
پروژه اپوزیسیون‌سازی دلالان سیاسی-منوچهر صالحی


پس از انتشار نوشتار «تجربه‌های شکست خورده سازمان‌سازی در انیران» تا کنون دو نشست از «اپوزیسیون» انیران‌نشین، یکی در شهر....
تفاوت فرهنگی !؟ اسماعیل هوشیار

حکمت الله قربانی درسن 50 سالگی ؛ و دریک استخرمختلط برزیلی ، متنبع شد و برای تفاوت فرهنگی زیرآبی رفت ! خلاصه اصل داستان چه بود ...