مصلحت ملی دراصل حق باگونتر گراس میباشد-محسن مسرت
ترجمه مقاله‌ی مندرج در تایمز مالی آلمان، 12 آوریل 2012
پرفسور محسن مسرت

14 مه2012

پایگذاران دولت اسرائیل هدف اسرائیل....
وجدان بیدار یا درستایش فرومایگی فریبرز شبانکاره نجفی

"آن کس که حقیقت را نمیداند ، بی شعورست اما آنکس که حقیقت را میداند ولی آنرا انکار میکند جنایتکارست .برتولت برشت "
نامه نگاری به خامنه ای را پایان دهید!-امیر رضا امیر بختیار
در ادامه نامه نگاری های پنهان و آشکاری که در سالهای اخیر خطاب به حجت الاسلام علی خامنه ای دیکتاتور ایران نوشته و منتشر شده، نامه....
سروده هایی از شاعران میهن دوستِ نامی برای پیر محمّدِ احمدآبادی....

ای غریبان سفر کرده کدامین غربت
بد تر از غربت مردان وطن در وطن است.
(حسین منزوی)

در یکصد و سی امین سالروز تولد دکتر....
اندر کُلاهداری طُلاّبِ دین * درعصر چیرگی سیاسی و نظامی ملایان ....

صفِ طُلاّب ، شکلِ دیگر داشت
هریکی گُنبد ی برابر داشت

گُنبدی مثلِ برف و پنبهء خام
لایقِ ِ فرقِ حُجةالاسلام
طرح الحاق بحرین به عربستان سعودی حاکمان عرب عبرت بگیرند- محمد جواد....

فضای سياسی خاورميانه در دو سال گذشته تحولاتی رادر يک بسته زمانی فشرده تجربه کرد که شايد اين منطقه تمدنی که از نگاه عالمان....