به داد چهار کودک بی سرپرست برسیم - پرویز داورپناه

فرزندان نرگس محمدی و نسرین ستوده، دو مادر زندانی
نرگس محمدی و نسرین ستوده، نامهایی آشنا برای تمام فعالان حقوق بشری به شمار....
پروژه اپوزیسیون‌سازی دلالان سیاسی-منوچهر صالحی


پس از انتشار نوشتار «تجربه‌های شکست خورده سازمان‌سازی در انیران» تا کنون دو نشست از «اپوزیسیون» انیران‌نشین، یکی در شهر....
تفاوت فرهنگی !؟ اسماعیل هوشیار

حکمت الله قربانی درسن 50 سالگی ؛ و دریک استخرمختلط برزیلی ، متنبع شد و برای تفاوت فرهنگی زیرآبی رفت ! خلاصه اصل داستان چه بود ...
هویت یابی زنان در آسمان سنت -دکتر سهیلا ترابی فارسانی

چکیده

فهم تفاوت میان جوامع سنتی و جوامع مدرن از منظر پژوهشگری که در جامع ه­ای برزخی می­زید – جامع ه­ای که در عین بهره­....
خود کرده را تدبیر نیست؟ سی سال پس از 37 روز حکومت دکتر شاپور بختیار -....


در میان مطالب بسیاری که در سایت ها، رادیو ها و تلویزیونهای خارج از کشور در مورد بختیار و نقش تاریخی وی قبل از بر سرکار آمدن....
دین آمد و دین آمد . م سحر


ایرانیان دین آمد
از ماه و پروین آمد
شمشیر و خنجر در مشت
با دست....