بحران سوریه و افزایش تنش در خاورمیانه - م. راد
سوریه این کشور کوچک با سابقه تاریخی هزاران ساله و مرکز تمدنهای جهانی با جمعیت بیست و یک ملیونی در چمبره کشورهای بحران زده منطقه....
زلزله و پس لرزه های سیاسی ! اسماعیل هوشیار

زلزله ای که اخیرا درمناطق شمال شرقی ایران رخ داد ،یک حادثه طبیعی به شمارمیآید . اما پس لرزه های سیاسی آن موضوعی جالب است .
ملرز ای وطن ! - م.سحر
با تأثر همراه با همدردی برای هم میهنانم در آذربایجان که هم امروز لرزه های زمین عزیزان و دلدادگان آنان را با خود برده است
....
قیام علیه جمهوری- ف. تابان

• داستان تسلیم طلبی بخشی از اپوزیسیون در برابر جمهوری اسلامی اکنون دارد عینا و مو به مو در جبهه ی دیگری اتفاق می افتد. بخشی از....
سوزن شعر قصیده ای تازه از : م.سحر
می شود صبح ، جلوه گر بشود؟
شبِ تاریکِ ما سحر بشود؟
ساقه ، سر برکشد به جانب نور؟
ریشه آسوده از تبر بشود ؟
بندی ، آزاد....
تقابل شیعه و سنی کار دست همسایگان داد علی اکبر اسدی


دکتر علی اکبر اسدی، کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است که شاید ترک ها اختلاف های فرقه ای با همسایگان را تکذیب کنند اما....