گفتنی ها با دکتر عبدالکریم سروش (بخش چهارم) ....

چندی ست که یادداشت های پراکندهء من در حول و حوش «بیانیهء کافرستیزانهء»آقای دکتر عبدالکریم سروش روی میز مانده اند و حوصله ای....
مسئله هسته ای و حقوق بشربهانه است!-اسماعیل هوشیار
دیکتاتورکودن و احمق نوبر نیست؛ولی اگر کسی خامنه ای وانصارش را هم احمق فرض کرده ؛ سخت دراشتباه است ! خامنه ای و انصارش حداقل درحوزه....
ققنوس در آتش - رضا مقصدی
در آستانه‌ی دوازدهمین سالگرد ِ از دست دادن عزیزِ شعرِ پارسی ایستاده‌ایم
این شعر سالها پیش در اسپانیا با یادِ این «یار، این....
به‌ياد آن‌که خلاف موج کور شنا کرد، اختر قاسمی
دکتر شاپور بختيار در تاريخ سياسی ايران يکی از بی‌همتايان بود و امروز از چپ کمونيست تا روشنفکر ملی مذهبی و غير مذهبی در اندوه آن....
ثابتی - رامین کامران
این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است۲۶ ژوئیه ۲۰۱۲در دامگه....
اتحاد برای دموکراسی چگونه؟ سخنرانی همایون مهمنش

در سمینار "مبارزه هدفمند برای دستیابی به آزادی"
مونیخ 20 ژوئیه 2012
برگزار کننده سمینار: سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج....