همه در کنار هم ،زیر یک پرچم ،برای ایران- جمال درودی

در 25 خرداد بیانیه ای از طرف عده ای از میهن پرستان با عنوان دروغ پردازی و دامن زدن به مسائل تیره ها ی ایران توسط صدای امریکا و بی....
راه مصدق همچنان، ستارۀ قطبیِ راهنمای ماست- بابک امیرخسروی
سخنرانی در جشن زادروز مصدق : در میان شما حضّار محترم، من، به سبب سنّ و سالم، شاید یگانه کسی باشم که این سعادت را داشته‌ام که دوران....
نزاع انسان و استبداد! -اسماعیل هوشیار ستون آزاد

اکبرگنجی درآخرین مطلبش راجع به مقدس سازی ولایت فقیه یعنی خامنه ای مطلبی نوشته است که قابل تامل است . نکات واقعی دراین مطلب راجع....
« طرحِ » گفتار کاظم کردوانی در سمینار جامعه مدنی در کلن
1 – اهمیت موضوع و ضرورت بحث در باره ی جامعه و گفتمان سازی در این خصوص
با نگاه ها و زاویه های متفاتی می شود به تاریخ دیر پای....
حسین قاضیان:ایرانی ها در جوامع دموکرات سَر می کنند نه زندگی
میهن: به سراغ حسین قاضیان، جامعه شناس رفتیم تا برای ما بگویدچگونه است که ایرانی ها در جوامع دموکراتیک زندگی می کنند و دموکرات نمی....
آزادی ، دین ، پرواز ، قفس ، زندگی، مرگ ، شادی ، غم.... سی وچهار رباعی....
صف کارزار
آزادی و دین کنارِ هم ننشینند
آزاد و به اختیار ِ هم ننشینند
روزی اگر این دو نزدِ هم بنشستند
جز در صفِ کارزار....