جنگ برای ما نعمت است حمید قانونی
این بانگی( شعاری) بود که خمینی سر می داد ، پیش از آن که جام زهر را سر کشد. سد افسوس که در آن دوران ، بسیاری ، در نیافتند ، که آنچه در پیش....
ای مصدق هزار مردی تو*پرویز داورپناه
۳۳ سال پیش، حضور میلیونها نفر در احمد آباد در۱۴اسفند ماه ۱۳۵۷، سالروز درگذشت دکتر مصدق نشانه سپاسگزاری ملتی از بزرگترین رهبر....
چگونه سالی ؟!- تقی روزبه

بنظرمی رسد سال مخاطره آمیزی درپیش رو داشته باشیم ولاجرم بهمان میزان سالی با مسؤلیت سنگین برای همه مدافعان آزادی وبرابری....
«زنان دوزخی»٭روایت کیفرهای کهن -ناصر رحیم‌خانی

• «روان زنی را دیدم که به زبان تابه‌ای گرم را می‌لیسید و دست خویش را زیر آن تابه می‌سوزاند. پرسیدم «این تن چه گناه کرد که روان....
خبری از شوش و یک دوسه حرف به بهانه ی آن خبر-ناصر رحیم‌خانی
سایت بی . بی . سی فارسی ، روز دوشنبه ۲۰ فوریه ۲۰۱۲ در خبری با تیتر « اعتراض به سکوت مقامات ایران در قبال حوادث اخیر خوزستان » ، به نقل....
جنایتکاری که از مرزهای وقاحت و شرم گذشته است..-مهدی مؤیدزاده
با گذشت نزدیک به سی و سه سال از زمانی که ملت ایران در شرایطی ویژه توانست خط بطلان برسلطنت استبدادی خاندان پهلوی بکشد ،هنوز....