وقتی قدرت و کشور ارث پدری باشد- کيوان ارجمند

دليل اصلی کينه و نفرت شاه نسبت به خمينی، نه تحجر خمينی، بلکه تعرض او به ارکان حکومت و سلطنت بود. با فروپاشی سلطنت، کينه‌ها....
سلاح هسته ای وحرمت فتوا!-تقی روزبه

فتواهم فتوای مراجع قدیم! که وقتی صادرمی شد غلغله ای به پا می کرد. نمونه بارزش فتوای میرزای شیرازی در مورد حرمت مصرف تنباکو بودکه....
پیروزی تاریخی وعبرت انگیز یک زن مصمم در میانمار-پرویز داورپناه
این دیگر دروغ اوّل آوریل نیست. پیروزی خانم سوچی در انتخابات میانمار اثبات کرد که حق بر تر از زور است. خانم سوچی توانسته است روز اول....
اصلاح طلبان حکومتی ، بی اما و اگر.... !-اسماعیل هوشیار

سالیان است که انواع جانوران درتلاشند تا جریانی به نام اصلاح طلبی را به مردم ایران ،تحت عناوین مختلف از جمله جنبش سبز بچپانند !....
در توبرهِ ما آشغال می‌ریزند و بارمان می‌کنند. گزارشهای دروغ در مورد....
مردم رنجدیده ایران از دو رژیم شاه و شیخ خاطرات تلخ دارند.
عمله ستم پیش و بعد از انقلاب، آنان را به معنی واقعی کلمه آزار داده اند.....
سه سروده از رضا مقصدی