سلاح هسته ای وحرمت فتوا!-تقی روزبه

فتواهم فتوای مراجع قدیم! که وقتی صادرمی شد غلغله ای به پا می کرد. نمونه بارزش فتوای میرزای شیرازی در مورد حرمت مصرف تنباکو بودکه....
پیروزی تاریخی وعبرت انگیز یک زن مصمم در میانمار-پرویز داورپناه
این دیگر دروغ اوّل آوریل نیست. پیروزی خانم سوچی در انتخابات میانمار اثبات کرد که حق بر تر از زور است. خانم سوچی توانسته است روز اول....
اصلاح طلبان حکومتی ، بی اما و اگر.... !-اسماعیل هوشیار

سالیان است که انواع جانوران درتلاشند تا جریانی به نام اصلاح طلبی را به مردم ایران ،تحت عناوین مختلف از جمله جنبش سبز بچپانند !....
در توبرهِ ما آشغال می‌ریزند و بارمان می‌کنند. گزارشهای دروغ در مورد....
مردم رنجدیده ایران از دو رژیم شاه و شیخ خاطرات تلخ دارند.
عمله ستم پیش و بعد از انقلاب، آنان را به معنی واقعی کلمه آزار داده اند.....
سه سروده از رضا مقصدیاهود باراک و برنامه ی حمله ی اسرائیل به ایران: بهتر است شیر باشیم تا....
حسین اسدی

آقای اهود باراک وزیر دفاع اسراێیل در مصا حبه ای با تلویزیون دوم آلمان، دررابطه با لزوم حمله به ایران و نابود کردن....