آقای نگهدار، به کجا چنین شتابان؟ علی تیزقدم
یک گفتگوی مکتوب بین آقای فرخ نگهدار و آقای بابک امیر خسروی در فضای مجازی چاپ شده است (۱) که مطابق آن، آقای نگهدار امضا کنندگان بیانیه....
حکایت ورودی و خروجی !-اسماعیل هوشیار
اعلام آمادگی دولت آمریکا برای خارج کردن نام مجاهدین از لیست خودش ، مجاهدین را با شوری حسینی و سینه زنان وارد تبریکات کیلویی کرد !....
نامه ای به طراح تقسیم ایران- تورج دریایی
مهم است که هر از چندی کسی پیدا شود و درسی به اهالی غیر فن بدهد و چیزی به آن‌هایی که به دنبال ترویج افکار غلط و مضر هستند، بیاموزد.
حُکمِ قتل زندانیان سیاسی، «قیر»ی که بر سر نظام ریخت- همنشین بهار
BaharGhabri.pdf
آیا دموکراسی هم یک کالای صادراتی است؟ عقاب علی احمدی
شادی صدر در پاسخ به بیانیه گروهی از روشنفکران ایرانی در اعتراض به بیانیه ضدایرانی دو تشکل « حزب دموکرات » و « کومله » [1] مطلبی....
33 سال «گزینش»، 33 سال تباهی و نا کارآمدی-کاوه جویا
دستگاه گزینش یکی از نخستین نهاد های برخاسته از رژیم جمهوری اسلامی است. کارکرد اصلی گزینش در ابتدا سنجش وفاداری و اعتقاد داوطلبان....