رأی مشروط و نظریه بازی‌ها: چطور قهر با صندوق‌ رأی، تبدیل به تصمیمی....
یکی از باورهایی که تلاش می‌شود در میان طیف‌های اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان همه‌گیر شود، این باور است که قهرکردن با صندوق‌های رای،....
بازخوانیِ مهندسی و کودتا در انتخابات!-وحید فرخنده خوی فرد
به طور متداول ، مواقعی نظام تصمیم به مهندسی انتخابات و کودتا می گیرد که شخص اول اجرایی کشور(رییس جمهور) از خط قرمزها و سیاست های کلی....
انتخاباتی که آقای رهبر و حاکم مطلق به علن تقلبی بودنش را عیان و خود را....
به نظر من و با تأکید می گویم هیچ چیز به اندازه ی انتخابات مسئولان دولتی در کشوری که تحت سیطره نظامی استبدادی و خشن و زورگوی مطلق....
شریک دزد و رفیق قاقله-کاوه آل حمودی
ترس و هراس سراپای نظام را فرا گرفته است؟ هر چه که به ساعت صفر نزدیک و نزدیکتر می شویم دیگ تضادهای نظام بیشتر به جوشش و تلاطم می افتد,....
آیت ا… خامنه ای و هزینه از جیب مردم -فریبا مرزبان
بخش نخُست آیت ا… خمینی وعده کرد؛ "آب و برق را مجانی می کند.” "پول نفت را به مردم بازگردانده و در سفره ی مردم” گذاشته می شود. و در....
تنگی قافیه و جفنگ گویی ملاها -کاوه آل حمودی
انتخابات پیش رو از چند جنبه نسبت به انتخابات قبلی هم برای نظام و هم برای مخالفان نظام اهمیت ویژه ای دارد . دلایل متعددی بر اهمیت این....