از استراتژی جدید خبری نیست !-اسماعیل هوشیار
رویترز: مقام‌های آمریکایی استراتژی جدیدی علیه ایران به ترامپ پیشنهاد کرده‌اند.... حضور ساکنان کاخ سفید محترما عرض شود که چیزی عوض....
همه پرسی کردستان عراق درسایۀ پروژۀ «برنارد لوییس»-وحیدفرخنده خوی فرد
چندی پیش جان بولتون نامه ای خطاب به ترامپ به نگارش درآورد و راهکارهایی را برای فرار از برجام با ایران درمیان گذاشت.اما پس ازآنکه....
کارنامه عملکرد بختیار و یزدی نمادهای عینی جریانهای ملی و مذهبی ملی....
شوربختانه بعد از درگذشت آقای ابراهیم یزدی اشخاص منتسب به مذهبی ملی ها به طرز غیرواقع بینانه ای عملکرد آقای یزدی را بسان یک قدیس....
فرمانروایی قانون، نه خودکامگی- هوشنگ کردستانی
«قدرت متکی بر عشق هزار بار اثربخش تر و پایدارتر از قدرتی است که از ترس منبعث شود» مهاتما گاندی حکومت هایی که سامان آن ها بر....
بدون تغییر ساختاری امکان تغییر فرهنگی نیست -م. روشنی (سیروس)
بعضی از جامعه شناسان که تیتر دکتر ی را نیز با خود یدک می کشند مخالف سر سخت تغییر ساختار رژیم در ایرانند .. اینا ن مدعیند : تا زمانیکه....
اصلاحات و عدالت‌خواهی در برابر تاریخ سرکوب پرستو فروهر
پرستو فروهر هنرمند طراح و نقاشی است که نمایشگاه‌ها و چیدمان‌های زیادی را درباره‌ی موضوعات حقوق بشری در شهرهای مختلف جهان برگزار....