آیا اوباما در روزهای پایانی ریاست خود، آغازجنگ سردجدیدی را کلید زده....
اوباما با شعارصلح برسرکارآمد و باهمین توهم جایزه صلح نوبل را هم ربود. در اصل رسالت او بیرون کشیدن نیروهای آمریکا از باتلاق جنگ عراق....
نقدی بر"منشور حقوق شهروندی"*(معاونت حقوقی ریاست جمهوری)پرویز دستمالچی
انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است و حسن روحانی دو باره به یاد "حقوق شهروندی" افتاده است. او در همایش " قانون اساسی و حقوق ملت" و رونمایی....
نوزایی سیاسی و نهضت ملی، ناصر کاخساز
وفاق ملی تنها با تجمع گِردِ نوزایی سیاسی و پارلمانی دهه‌ی بیست تا مرداد ۳۲ که تداوم دست آوردهای پارلمانی انقلاب مشروطیت است، قابل....
روزی که صداوسیما اطلاعات سایت نطنز را به استاکس‌نت لو داد-فرزانه....
در بخش نخست این یادداشت، به نحوه نفوذ ویروس استاکس‌نت به تاسیسات هسته‌ای نطنز و عمل‌کرد آن پرداخته شد. در ادامه به یکی از....
اپوزيسيون آلوده به مزدورى سيا، ميت و تجزيه طلبى، بهترين ضامن بقاى....
يك نفر كه به عنوان مدافع تجزيه ايران در برنامه "تابو"ى راديو فردا شركت كرده بود، اخيرا در نشستى كه با پول ميت، سازمان اطلاعاتى....
راهکاری های رسیدن به جمهوری مدرن و لائیک-فرهنگ قاسمی
مقدمه هر جامعه برای دستیابی به اهداف معین خود، از نیروی محرکه ای برخوردار است که تضادهای بر سر راه خود را به کنار بزند و فاصله اش را....