هانا آرنت، نمونۀ فرهنگ‌پرداز غربی(1)-فاضل غیبی
هانا آرنت در ایران امروز به عنوان یکی از چهره‌های اندیشه‌ورزی در غرب نامدار شده است. در این نوشتار با نگاهی کوتاه به زندگی و....
اردوغانیسم نوین وخطرنسل کشی نوظهور- وحید فرخنده خوی فرد
آغازی سیاه در کارنامه تورک ها ، شروع یک نسل کشی دنباله دار ، تاریخی به وسعت یک انزجار و پایانی با طعم مرگ ، گرسنگی ، اردوگاه و زندان ،....
گذشته، حال، آینده، کلامی با رضا پهلوی- مازیار شکوری گیل چالان
باسمه تعالی جناب شاهزاده، رضا پهلوی با سلام و احترام از آنجا که اینجانب زمانی چند مواضع سیاسی حضرتعالی را پیگیر بوده ام،....
ورودغافلگیرانه احمدی نژاد به صحنه "انتخابات" و ترک برداشتن صلابت....
معلوم شد که حمید بقائی، همانطور که ادا و اطواراحمدی نژاد نشان می داد جزنسخه بدلی او نبوده است. او که بطورسربسته....
از شب سرد زمستان تا سحر, سحر سرخ بهار فاصله فریاد است- کاوه ال حمودی
این جمله منسوب به انقلابی بزرگ چه گوارا را در جایی خواندم : دنیا را کسانی نابود می کنند که نسبت به شرارت بی تفاوت باشند , من را به تامل....
از به دار کشیدن تئوریسین مشروعه تا به قدرت رساندن میراث دار مشروعه -....
حکایت انقلاب مشروطیت و بردار کشیدن مظهر ارتجاع شیخ فضل الله نوری توسط مشروطه خواهان و استقبال مردم از نماد دیگری از مشروعه و....