گزارش «قیام ملی ۲۸ مرداد» از زبان سازمان دهندگانش، محمد امینی
یکی از این اسناد، گزارشی است که اقای کرمیت روزولت، رئیس بخش خاورنزدیک و شمال افریقا و مدیر برنامه ریزی در سازمان سیا، از چند و چون....
اهمیت چالش در گرفته پیرامون نظریه ولایت الهی و منشأمشروعیت حاکمان، صف....
هنوز چندی از واکنش تندناصرمکارم شیرازی به سخنان روحانی در باره منشا مشروعیت ولایت ولی فقیه برجامعه نگذشته بود که در اظهارنظر و یا....
چرا از سخنان حسن روحانی باید حمایت کرد، عبدالستار دوشوکی
نگارنده همواره یکی از منتقدان حسن روحانی به دلیل خلف وعده های بیشمارش بوده و هستم و حتی استدلال نمودم که وی مستحق انتخاب مجدد نیست.....
خامنه ای و استالین، دو مستبد بیمار-جلال ایجادی
یکبار آیت الله خامنه ای گفته بود: «من استالین نیستم». دیکتاتورها متفاوت هستند ولی رفتارهای مشترک در میان آنان کم نیست. دیکتاتوری....
سعیدحجاریان و تقلب در "انتخابات"، سه نکته و یک نتیجه!-تقی روزبه
نکته اول: تقلب وقتی سعیدحجاریان از تقلب در انتخابات پرده برداری می کند! به تازگی وی مطلبی در ارزیابی از انتخابات اخیرریاست جمهوری....
رضا پهلوی نماد «رژیم چنج» بدست بیگانگان -علی کشگر
منافع ملی و مصلحت عمومی، معیاریست همیشگی که بر پایه آن می‌بایستی جهت‌گیری فکری و راهکارهای سیاستگزاران و سیاستگران در هر کشوری چه....