سیما صاحبی: مبارزه با سانسور در یک جامعه توتالیتر اسلامی، حرکتی سیاسی....
دماوند/جواد متولی: دوازدهم آذر ۱۳۷۷ سالگرد ربایش و قتل محمد مختاری شاعر و نویسنده از اعضای کانون نویسندگان ایران است. به فاصله کمتر....
پیش‌زمینه‌های پیدایش انقلاب اكتبر۱۹۱۷ -منوچهر صالحی
ماركس‌ و انگلس‌ در «مانیفست كمونیست» یادآور شدند كه بورژوازی همه «ملت ها را ناگزیر می‌كند كه اگر نخواهند نابود شوند، باید شیوه‌ی....
چرا ترامپ، اکنون، بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد؟-تقی روزبه
این که چرا ترامپ حالا و به شکل تقریبا ناگهانی بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیلی ها برسمیت شناخت و این که چه نسبتی با استراتژی....
کودتای شبه قانونی سپاه در وحشت از شورش محرومین- کورش عرفاني
چند روز پیش وقتی در یک اقدام خیانتکارانه، ساکن موقت کاخ سفید بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت انتقادات فراوانی....
به بهانه ی واکسیناسیون سراسری سیاسی دانشگاهها در روز دانشجو/ محمد کاظم....
دوقرن بعد از کشف واکسن توسط ادوارد جنر انگلیسی, کسی فکر نمی کرد که عده ای به فکر کاربرد آن در علوم سیاسی وکشورداری باشند. آزمایش....
به مناسبت ۱۶ آذر، دانشگاه در زنجیر-فرهنگ قاسمی
اهمیت دانشگاه در توسعه کشور بشر در تمامی زندگی خود به دنبال دو چیز بوده است وهنوز هم در این مسیر حرکت میکند و به همین جستجو ادامه....