آینده ایران و فتوشاپ سیاسی-رضا گوهرزاد
نگاهی به نمایش پومپئو در تهرانجلس: پشتیبانی از صدای ایرانیان در فرهنگ دین‌باوران در ایران، هنگامی که از مداوای بیماری ناامید و....
قوه موسِّس، خیابان و قیام ۳۰ تیر نویسنده: محمد ایروانی •
فقط مردم ایران ـ و نه کس دیگری ـ حق دارند در این خصوص قضاوت کنند؛ زیرا مردم ایران بودند که قانون اساسی ما، مشروطیت ما، مجلس ما و دولت....
بر اساس اسناد سازمان “شفافیت مالی آمریکا ” مسیح علی نژاد “برای راه....
امروزه و در اوج پدیده ای تحت عنوان ” انفجاراطلاعاتی ” ، هرروزه سیل اطلاعات از سوی مراکز مختلف بسوی مردم عرضه می شود که نیاز به بررسی....
نظری بر مقاله « جمهوری دوم » نوشتهآقای کوروش عرفانی- کیومرث صابغی
از مباحث آغازین این مقاله می گذرم چرا که سخن از اینکه پس از " گذ ار " از شکل فعلی حکومتی ایران چه منویات و امکانات فرح بخشی در انتظار....
فارسی، نه زبان تحمیلی بلکه زبان وحدت ملی-جلال ایجادی
زبانهای ایرانی بسیار متنوع میباشند. در ایرانی یکپارچه و دمکراتیک و غیرمتمرکز، وجود زبان ملی فارسی، در تضاد با شکوفایی زبانهای دیگر....
جمهوری دوم ایران (راهکار برون رفت از بن بست) کورش عرفانی
بار دیگر در سیر تحول تاریخی کشورمان به سر منزل یک تغییر ناگزیر رسیده ایم. دیر یا زود رژیم جمهوری اسلامی زیر بار فشارهای داخلی و خارجی....