روش شناخت انقلاب و انقلاب در روش شناخت آن-کورش عرفانی
پیشگفتار تنها شانزده سال از انقلاب ایران گذشته بود که نگارنده پژوهشی دانشگاهی در مورد چرایی انقلاب ایران را در فرانسه آغاز کرد.....
وقتی حرکت بر لبه تیغ، تبدیل به پیش رعشه های یک برجام دوم و موشکی می....
حلقه مفقوده یک گفتگو!* بی بی سی تا حالا چندین برنامه گفتگو پیرامون دلایل روی آوری مجددرژیم به عملیات تروریستی مخالفان نظام در خاک....
مدیریت و اجرا: ملزومات حتمی تغییر سیاسی، کورش عرفانی
هر تغییر سیاسی حاصل ترکیب دو عنصر است: مدیریت و اجرا. مشکل اپوزیسیون در ایجاد تغییر سیاسی این بوده که قدرت اجرایی نداشته است که....
بختیار راست می‌گفت، خوشبختانه کسی باور نکرد! -نامه‌ای از هادی خرسندی
فرمودند چهل سال پیش در چنین روزهایی وضع بدی بود، خیلی بد. بختیار نخست‌وزیر شده بود. دیوانه بود، به جای اینکه مطبوعات را ببندد و....
قرآن: سوره الفاتحه، فرهنگ خشونت-جلال ایجادی
یکی از نیازهای اساسی جامعه ما رازگشایی از دین است. تربیت رایج در جامعه متکی بر دین و تقدس است و جنبه عقلانیت و خردپروری فاقد جایگاه....
لرزه بر اندام حوزه های علمیه-حمید اقایی
دخالت‌های حوزه‌های علمیه در امور سیاست و کشورداری پدیده‌ای جدید نیست. از زمانی که روحانیت شیعه در ایران شکل رسمی یافت و حوزه‌های....