این پیشنهاد مثبت است !- اسماعیل هوشیار
حکومت اسلامی ایران ، یشنهاد تشکیل کشوری به نام قم مانند واتیکان را داده است تا حوزه علمیه قم به نظام رهبری دینی شیعیان جهان تبدیل....
فرمانروایی اشباح -محسن حیدریان
معنای برکناری تحقیرآمیز نجفی شهردار خوش نام تهران که در میان بهت رای دهندگان تهرانی و سکوت اصلاح طلبان، همچون خرگوش زهره ترک شده ای....
دو عنصراصلی کنشگری خلاق در شرایط حساس کنونی!
اگر بخواهیم به دونکته و نیازحیاتی در شرایط حساس کنونی انگشت بگذاریم، شکل گیری شبکه های سراسری یک جنبش عمومی و فراگیر ضداستبدادی از....
اعراب ایرانی-امیرعلی متولی
مطالب زیر در طول مدت زیادی جمع آوری گردیده است و برای اینکه سوظنی در ذهن خواننده گرامی متبادر نگردد فقط به اسامی و عناوینی اشاره شده....
سفسطه یا یک گزاره علمی؟!- تقی روزبه
فرخ نگهدار با الهام از مصطفی تاج زاده که این روزها سخت در تکاپوی نجات گفتمان نخ نما و بی اعتبارشده اصلاح طلبان توسط جامعه بویژه نسل....
در سنجش چپ ایرانی: به مناسبت درگذشت داریوش شایگان و انتشار یادداشت فرج....
توضیح: قلمرو پذیرای نوشته‌ها و مقالاتی است که به گسترش و ارتقای نقد و تبادل نظر کمک می‌کند. محتوا و تمام گزاره‌های مندرج در مطالب....