زرین‌کوب، نمونۀ فرهنگ پرداز شرقی-(2)فاضل غیبی
عبدالحسین زرین‌کوب (1378ـ 1302) یکی از خوشنام‌ترین "فرهنگ سازان" دوران معاصر ایران است. زرین‌کوب هم در دوران پیش از انقلاب در مقام....
تجزیه ایران تنها به سود استعمارگران و استثمارگران است؛ و فدرالیسم قومی....
بیانیّه ای از سوی «دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان» (عیناً به همین شکل) زیر عنوان: «کردها حق دارند خواستار حمایت بین المللی گردند»....
حال و هوای فرانسه خوب نیست-پرویز مهرکوهی
گویی نفس ها در سینه ها گیر کرده و زندانی است، در آستانه ی انتخابات ِ روز یکشنبه ی فرانسه. هیجان های فراوان برای چه؟ برای هیچ؟ آرزو و....
از کاخ سفید تا کاخ الیزه ، پوتین به دنبال چیست!؟وحید فرخنده خوی فرد
شکست و فروپاشی کمونیست در شوروی و آغازی سرد و دشوار برای روسها .مردم روسیه برای شروع ی دوباره ، نیاز به یک سیاستمدار خبره داشتند .....
اولین مناظره تلویزیونی نامزدهاآئینه تمام قد بن بست های نظام - کاوه آل....
اولین مناظره تلویزیونی 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه 8 اردیبهشت ساعت 16 از شبکه یک سیما پخش گردید . این مناظره ها ابتدا قرار....
جنبش کارگری و عروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم حار و مهاجم!
بزرگترین چالش پیشاروی جنبش کارگری و ضدسرمایه داری چیست؟. مهم ترین مساله ای که اکنون در برابرکارگران جهان مطرح است، همانا بحران های....