جلیقه زردها، عدالت اجتماعی و پوپولیسم خطرناک- جلال ایجادی
جنبش های اجتماعی اغلب ناگهانی هستند. آن زمانی که سیاسیون و روشنفکران علاقه دارند حادثه ای روی دهد، جنبش اجتماعی بروز نمی کند زیرا....
منظور رضا پهلوی از درخواست کمک از ترامپ و ضبط اموال مردم ایران چیست؟ –....
رضا پهلوی، در جلسه سخنرانی در یکی از اندیشکده‌های امپریالیستی آمریکا، پیشنهاد داد آمریکا و کشورهای اروپایی اموال ایران در خارج از....
وجه اشتراک ترور فروهر - بختیار؟- یاران فروهر
مجله اندیشه پویا زحمتی کشیده و ۲۰ سال پس از قتل داریوش فروهر یادی از او کرده است یادداشتی نوشته و مصاحبه ای با هم حزبی ها و....
متن گفت‌و‌گوی دکتر حسین موسویان، رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران، با....
درباره ی انشعاب و رویدادهای اخیر جبهه ملی ایران «انشعاب‌گران در این چند سال به اصول جبهه ملی ایران پای‌بند نبودند». جبهه ملی از....
جنبش جلیقه زردها در فرانسه: نماد بحران جهانی شدن- کورش عرفانی
جنبش «جلیقه زردها» در فرانسه یک انقلاب نیست، اما می‌تواند تبدیل به یک انقلاب شود. سخنان روز دوشنبه‌ی امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری....
آیا شیعه پایۀ هویت ایرانی ست؟ پاسخی به مهاجرانی- م.سحر
این یادداشت نسبتا کوتاه را در آرشیو فیسبوکی خود دیدم که چهار سال پیش در پاسخ اظهارات عطاء الله مهاجرانی نوشته بوده ام. مهاجرانی در....