شاپور بختیار و معضلات لیبرال‌ها در خاورمیانه- نوژن اعتضادالسلطنه
«من طرفدار سوسیال دموکراسی هستم چون در ایران که نارضایی ها از بی عدالتی اجتماعی سرچشمه می گیرد ما نمی توانیم فقط به داشتن یک حکومت....
درس مهم انقلاب ایران در عصر ترامپ، کورش عرفانی
مقدمه از چرخشی که در مسیر تاریخ ایران، به واسطه ی تحولات ناگهانی که نقطه عطف آنها ۲۲ بهمن ۵۷ بود، اتفاق افتاد نزدیک به چهار دهه می....
سی و هشتمین سال استقرار نظام اسلامی و آینده‌ی تاریک آن-هوشنگ کردستانی
«ملتی که تاریخ خود را نخواند ناچار از تکرار آن است.» این ضرب المثل بسیار پر معنی است. خوشبختانه نسل جوان کشور نشان داده است که تاریخ....
تبعیدی یا «خارج نشین» مسعود نقره کار « بخشِ پایانی»
درحکومت اسلامی دگراندیش، روشنفکر و مخالف سیاسی وعقیدتی در شرایط و موقعیتی قرار داده می شود که یا می باید پذیرای محرومیت های اجتماعی....
تأملاتی بر ویژگی‌های اپوزیسیون کنونی ایران-مهدی خان بابا تهرانی
«اپوزیسیون» کنونی ایران محصول حرکت هفتاد سالۀ اخیر جامعه‌ی ایرانی است. در یک نگاه کلی، این دوره‌ی نسبتا طولانی را، صرف‌نظر از چند....
ایران، نخستین آماج تهدیدهای ترامپ!
باردیگرشاهدتحریم های تازه ای علیه ایران هستیم که احتمالا بیشترهم خواهند شد. رژیم ایران و ایضا مردم ایران که در گذشته چوب این فشارها....