استاد احمد تفضّلی نامی ماندگار!-خسرو باقرپور-به مناسبت بیستمین سالگرد....
بی ‌تردید نام بزرگ استاد احمد تفضّلی نامی بزرگ و ماندگار در فرهنگ و ادب ایران است. این دانشمند بزرگوار و کم نظیر در نیمه شب بیست و....
پاسخی کوتاه به آقای مهاجرانی - همن سیدی
• او(رفسنجانی ) بلندپایه ترین تروریست تاریخ ایران بوده. او تنها فردی است که در کشتن دو نخست وزیر نقش داشته. او تنها فردی است که....
“ با مرگ هاشمی رفسنجانی از نقش وی در جنایات انجام گرفته در ایران کاسته....
سر به نیست کردن دگراندیشان و به قتل رساندن «اهل قلم- نویسندگان و روزنامه نگاران» از جنایات نادری ست که در دوره ریاست جمهوری هاشمی....
عزاداران هاشمی رفسنجانی !-اسماعیل هوشیار
اکبر هاشمی رفسنجانی، از پرنفوذترین سیاستمداران پس از تحول سیاسی سال 1357 ، یکی از ستونهای اصلی نظام ولایت فقیه ، روز سه شنبه ۱۹ دیماه....
در ستایش دیکتاتور؟! ف. تابان
«هیچ کس بخش های عمده و خونین کارنامه هاشمی رفسنجانی را نفی نمی کند، پس علت ستایش از او چیست؟ اگر برای «پیشرفت رفرم» باید بر جنایت ها....
هیولای ولایت مطلقه، و نقش هاشمی رفسنجانی در برساختن آن!-تقی روزبه
آیا رفسنجانی آن گونه که ادعاکرده می تواند در گورخود آرام بخوابد؟! میراث هاشمی! هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از بنیان گذاران و....