ناکارآیی تئوری کارل مارکس-جلال ایجادی
دویست سال پیش کارل مارکس متولد شد و طی قرن بیستم پرنفوذ ترین اندیشمند جهان شد. امروز کارنامه او را چگونه باید مورد بررسی قرارداد؟....
خلیل ملکی، آزادهِ آذر‌به‌جان - همنشین بهار
خود همه غولانیم ایران همه بیغوله از بندر عبادان (آبادان) تا جنگل ماسوله ترسیم ز هر اصلاح کاین بدعت مذمومه شادیم به هر تقلید کاین....
چگونه هالیوود وینستون چرچیل، مسئول قتل میلیون‌ها نفر و کودتای ۱۳۳۲،....
مقدمه در مراسم امسال جایزه اسکار آقای گری اولدمن بخاطر ایفای نقش وینستون چرچیل درفیلمDarkrest Hour جائزه بهترین هنرپیشه مرد را دریافت....
جایگاه سپاه در اقتصاد ایران-مهرداد وهابی
با تشکر از انجمن گفتگو و دموکراسی*، سخن را با عاریه گرفتن اصطلاح «زنهار» که دوست محترمم ناصر مهاجر با قرائتی از فردوسی، غالبا....
ایران و استعمار سرخ و سیاه-شیرین سمیعی
بر حسب تصادف، روایت دیگری از داستان مقاله « ایران و استعمار سرخ و سیاه» که در ۱۷ دیماه ۱۳۵۶ با امضای احمد رشیدی مطلق در روزنامه....
نگاهی کوتاه به دو واقعه مهم :به مناسب هموارشدن مسیر ریاست مادالعمری در....
وسوسه تمرکزقدرت، از جنس گناه نخستین است که انسان مرتکب شد و ظاهرا تا قیامت با او همراه است!. پویش به تمرکز و یکدست شدن قدرت، از ذات و....