فارسی، نه زبان تحمیلی بلکه زبان وحدت ملی-جلال ایجادی
زبانهای ایرانی بسیار متنوع میباشند. در ایرانی یکپارچه و دمکراتیک و غیرمتمرکز، وجود زبان ملی فارسی، در تضاد با شکوفایی زبانهای دیگر....
جمهوری دوم ایران (راهکار برون رفت از بن بست) کورش عرفانی
بار دیگر در سیر تحول تاریخی کشورمان به سر منزل یک تغییر ناگزیر رسیده ایم. دیر یا زود رژیم جمهوری اسلامی زیر بار فشارهای داخلی و خارجی....
به مناسبت دیدارترامپ و پوتین:ترامپ و سودای نظم جهانی جدید!- !.تقی روزبه
برآشفتگی طبقه سیاسی حاکم برآمریکا از نزدیکی ترامپ به روسیه! وقتی پای نزدیکی به روسیه به میان می آید، ترامپ در داخل آمریکا از هر....
از «رفیق آیت الله» تا «کنگره ملی ایرانیان»/ روایتی از عمق وقاحت-والد....
شبکه فارسی زبان صدای آمریکا اخیراً به مصاحبه با فردی که خود را «رئیس سنای کنگره ملی ایرانیان» نامیده شتافته (۱) که مدعی است در....
در ایران زنگ ها برای کدام نیرو به صدا در خواهند آمد ؟- کاوه فرزند ملت
در ایران بعد از ج.ا. زنگ ها برای حاکمیت مردم بصدا در خواهند آمد . این بار نوبت ماست این فقط تیتر یک مقاله نیست ، اینها فقط آرزوهای....
«برگزیت ناقص» و «برگزیت کامل»، و «هنر»کنترل موج های بزرگ بحران توسط....
بحران کابینه دولت انگلستان که تاکنون منجر به استعفای سه وزیر دارای پست های حساس شده امرچندان غیرمنتظره ای نبود. در حقیقت از همان....