اصلاحات و عدالت‌خواهی در برابر تاریخ سرکوب پرستو فروهر
پرستو فروهر هنرمند طراح و نقاشی است که نمایشگاه‌ها و چیدمان‌های زیادی را درباره‌ی موضوعات حقوق بشری در شهرهای مختلف جهان برگزار....
«صبوری و شکوری» یعنی همدستی با فاشیسم مذهبی - مهدی مظفری
درگذشت ابراهیم یزدی قزوینی، فرصتی است برای بازنگری در تئوری سیاسی امامت در شیعه دوازده امامی. علّت ضرورت چنین بازنگری آنست که اگر....
تروریسم اسلامی و واکنش در غرب-جلال ایجادی
هفته نامه فرانسوی «شارلی ابدو» در شماره 1309 در انتقاد به اسلام به طنز نوشت «اسلام دین صلح جاودانه» و کاریکاتوراش نشان میدهد که این....
پرسه زدن در خاطرات روزهای تبعید مصدق-اینجا احمدآباد است... -دختر....
قلعه احمد آباد چند سالی هست که به روی بازدیدکنندگانش بسته است؛ قلعه‌ای در قلب روستای احمدآبادِ مصدق. در مجاورت روستاهای....
چه نباید کرد؟-پرویز داورپناه
ما عیب کس به مستی و رندی نمی کنیم حافظ انتقاد سازنده آری، تحقیر کوبنده نه ! اخیراً چند تن ازهموطنان با طرح اظهار‌نظرهای....
فستیوال‭ ‬۲۸‭ ‬مرداد‭-!‬‬‬‬هادی خرسندی
آقای‭ ‬میرفطروس‭ ‬مینویسد:‭‬‮ «امروزه‭ ‬نسل‭ ‬یانسل‭ ‬های‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬ظهورکرده‭ ‬اند که‭ ‬دریغ‭ ‬ها‭ ‬و‭....