اصغر فرهادی اعدام باید گردد! -وحید فرخنده خوی فرد
ما امضا کنندگان این بیانیه از ریاست سازمان ملل درخواست داریم تا هر چه سریعتر جایزه اسکاری که توسط اصغر فرهادی دریافت شده را مصادره و....
«لائیسیته» درمانی برای تمام فصول: وحید فرخنده خوی فرد
نزدیک به سی و نه سال از انقلاب ایران گذشته و دستاوردهای منهدم کننده ای که خمینی ویارانش تا به امروز داشته اند ،همچنان ادامه دارد.....
بُکسباد سیاسی !-اسماعیل هوشیار
دیدار محرمانه و تائید نشده رضا پهلوی در کاخ سفید با مشاوران ارشد ترامپ بوی همه چیز میدهد....چون این ملاقات فرضی و محرمانه معلوم نیست....
در راه راست گرداندن چند ناراستی-محمّد امینی(بخش یکم)
بسیار بُوَد که بیشرمی باید کرد تا غرض حاصل شود(۱) اینک که پنجاه سال از درگذشت زنده یاد محمّد مصدّق می‌گذرد، کارزار ناراست‌گویی....
مردی که نباید شناخت!-فاضل غیبی
به مناسبت گذشت 38 سال از انقلاب اسلامی کمابیش همان "بررسی" های همیشگی از چپ و راست تکرار شد. در این میان آنچه دیگر به خط مسلط بر....
خلاصۀ نقدها و رویکردها پیرامون مصدق و دولت ملی به همراه برخی خصوصیات....
در تاریخ معاصر ایران کارنامه و عملکرد هیچ فردی به اندازۀ دکتر محمد مصدق مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است. حتی مسائل خصوصی و جزئی....