انقلاب زیانبار اسلامی ولی اجتناب ناپذیر-جلال ایجادی
چهلمین سالگرد انقلاب زیانبار اسلامی است. معنای این انقلاب چیست و نتایج آن چه بود؟ جامعه روشنفکری و سیاسی ایران در جستجوی توضیح این....
نیره توحیدی: درک ناممکن بودن حکومت دینی، دستاورد بزرگ انقلاب ۵۷
فعالان سیاسی، روشنفکران و مردمی که ۴۰ سال پیش در ایران انقلاب کردند یا شاهد انقلاب بودند، در روزهای پیروزی انقلاب کجا بودند و چه....
آب در کوزه و ما گرد ورشو می گردیم، کورش عرفانی
همزمان با برگزاری کنفرانس ورشو در لهستان، به ابتکار آمریکا و با حمایت مستقیم اسرائیل، بخشی از نیروهای اپوزیسیون در آن شهر گردآمده....
نشست ورشو; ناکامی پمپئو در معرفی آلترناتیو تمامیت خواه-مازیار کاشی
نشست ورشو دیروز چهارشنبه آغاز شد و دولتمردان آمریکایی و وزارتخارجه این کشور، سخت مشغول پیاده سازی سناریوی خود درباره ایران هستند.....
کنفرانس ورشو شکست برتری آمریکا بر جهان و ورشکستگی اپوزیسیون پرو....
کنفرانس ورشو با مشارکت نمایندگان حدود 60 کشور جهان چهارشنبه 24 بهمن - 13 فوریه آغاز شد. در روز نخست نمایندگان کشورها با یکدیگر دیدار....
جمهوری اسلامی، جمهوری روشنفکرانِ ایرانیِ پس از جنگ جهانی دوم است! حمید....
روشنفکرانی که زمینه‌ساز انقلاب مشروطه بودند و یا از دل آن انقلاب برآمدند، برجسته‌ترین جریان روشنفکری ملی و دموکراتیک ایران در دو....