متن گفت‌و‌گوی دکتر حسین موسویان، رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران، با....
درباره ی انشعاب و رویدادهای اخیر جبهه ملی ایران «انشعاب‌گران در این چند سال به اصول جبهه ملی ایران پای‌بند نبودند». جبهه ملی از....
جنبش جلیقه زردها در فرانسه: نماد بحران جهانی شدن- کورش عرفانی
جنبش «جلیقه زردها» در فرانسه یک انقلاب نیست، اما می‌تواند تبدیل به یک انقلاب شود. سخنان روز دوشنبه‌ی امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری....
آیا شیعه پایۀ هویت ایرانی ست؟ پاسخی به مهاجرانی- م.سحر
این یادداشت نسبتا کوتاه را در آرشیو فیسبوکی خود دیدم که چهار سال پیش در پاسخ اظهارات عطاء الله مهاجرانی نوشته بوده ام. مهاجرانی در....
"دیر فرارسیده را زندگی کیفر میدهد"زمانپریشیِ تاریخیِ (آناکرونیزمِ)....
نظام جمهوری اسلامی در ژرف ترین بحران دوران حیات خود بسرمیبرد و از این روی بسان بسیاری دیگر رژیم های دیکتاتوری دوران معاصر به....
طنز فقاهتی[۱]-اسد سیف
با تثبیت نظام جمهوری اسلامی بر ایران، ادبیات و هنر نیز راه "انطباق" پیش گرفت. جز این راهی دیگر نبود؛ یا تأیید و پذیرش خط‌ قرمزها و یا....
از این بام به آن بام افتادن مرحوم انورخامه ای-شیرین سمیعی
از درگذشت آقای انور خامه ای با خبر شدم و این بار هم از رابطه او با جبهه ملی نوشته بودند! من برای نخستین و آخرین بار این مرحوم را در....