«همبستگی با اعتراضات ملت ایران» - منوچهر صالحی
درباره خودم از آن‌جا که رئیس این نشست از سخنرانان خواسته است کمی درباره خود با شنوندگان سخن بگویند، یادآور می‌شوم که ۷۵ ساله‌ام و....
پیام دکتر علی راسخ افشاربه جلسه ی همبستگی بااعتراضات ملت ایران در شهر....
هموطنان ارجمند اجازه می خواهم به خانمها و آقایان محترمی که در جلسه سخنرانی شهر کلن شرکت نموده و با حضور خود اجلاس همبستگی با ملت....
این پیشنهاد مثبت است !- اسماعیل هوشیار
حکومت اسلامی ایران ، یشنهاد تشکیل کشوری به نام قم مانند واتیکان را داده است تا حوزه علمیه قم به نظام رهبری دینی شیعیان جهان تبدیل....
فرمانروایی اشباح -محسن حیدریان
معنای برکناری تحقیرآمیز نجفی شهردار خوش نام تهران که در میان بهت رای دهندگان تهرانی و سکوت اصلاح طلبان، همچون خرگوش زهره ترک شده ای....
دو عنصراصلی کنشگری خلاق در شرایط حساس کنونی!
اگر بخواهیم به دونکته و نیازحیاتی در شرایط حساس کنونی انگشت بگذاریم، شکل گیری شبکه های سراسری یک جنبش عمومی و فراگیر ضداستبدادی از....
اعراب ایرانی-امیرعلی متولی
مطالب زیر در طول مدت زیادی جمع آوری گردیده است و برای اینکه سوظنی در ذهن خواننده گرامی متبادر نگردد فقط به اسامی و عناوینی اشاره شده....