محمدرضانیکفر،رویزیونیسم تاریخی واسلاموفیلی-جلال ایجادی
در زمینه علوم انسانی و تاریخ نگاری، نگاه انتقادی در بررسی پدیده ها یک امر اساسی است. پیچیدگی پدیده ها و دشواری تحقیق، نارسایی روشها....
کودتای آمریکا در ونزوئلا، شکست خورد! زمان انتخاب برای ملاهای حاکم فرا....
رئیس جمهور ونزوئلا، نیکولس مادرو، روز چهارشنبه در یک تظاهرات عظیم جلوی کاخ ریاست جمهوری در کاراکاس؛ آمریکا را متهم کرد که پشتِ....
تحریم ها و پایان خودکفایی مالی دیکتاتوری نفتی در ایران، کورش عرفانی
در علوم انسانی مکتبی به نام «کارکردگرایی» وجود دارد که باور دارد هر پدیده ای را کارکردی است. کارکردها نیز به دو بخش «آشکار» و....
چهره‌ی واقعی مصدق-محمدرضا روحانی
این قانون ۵ روز پیش، روز ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود. روز ۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ طرح ۹ ماده‌ای قانون اجرای ملی شدن....
چند پرسش از محمد رضا نیکفر و همفکران او / م.سحر
راستش را بخواهید انتظار نداشتم که آقای محمد رضا نیکفر فارغ از آن ژرف نگری که از وی امید می رفت ، قلم درمسیر تخطئۀ اندیشمندان ایران....
به کجا مردم و مملکت را می‌برند؟ محسن قائم مقام
امریکا لازم نیست پیاده نظام به ایران وارد نماید، این تحریم‌ها هزار بار از پیاده نظام و پرتاب موشک برای از میان بردن زیربنای....