نفرین بر جنگ-استاد ادیب برومند*
نیست بادا به جهان اهرمن کینه و جنگ زان که هست از بدِ او نکبت و....
از خانه ای در باد- کامبیز گیلانی
مثل کبوتر، به آسمان نگاه می کنم. فاصله، آن دورها را با نزدیک....
چکامه ی اندوهناک ِ گُل- رضا مقصدی‎
باز آمدی از دوردست ِ خاطره ی من بی آنکه شادمانی ِ یک لبخند بر....
"آواره گان و مرده گان"
باری وقتی تو ترک می کنی از هراس و بیزاری اسیر سرزمینِ ویران ات....
تخم شراب- اسماعیل شاهرودی (آینده)
تا نام او( حسنعلی جعفر) بر لوح این زمانه بماند به یادگار، نام....
سیمین بهبهانی ، « وجدان بیدار یک ملت»(بخش پایانی)احمد افرادی
انسان بزرگواری که مِهر بی دریغ و فروتنی هایش به ما درس زیستن....
رباعی-رضا مقصدی
باران ِ تو از همیشه ، یکریز تر است . چشمان تو از عاطفه ، لبریز تر....
جنبنده ای بی چیز -کامبیز گیلانی
روزنه ی کوچکی از انتهای باور آنسوی هیچ را تصویر می کند. جنبنده....
صبح-محمدسلمانى
ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺣﻜﻤﺮﺍﻥ ﭼﻤﻦ ﺑﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺍﻭﻝ ﺗﺒﺮ ﺣﻮﺍﻟﻪ....
سکوتِ در- منیر طه
برای پری، دوست ارجمند و بسیار عزیزم برای محبت و کرامتش در طول سه....
دیدار با مرگ -اسماعیل خویی
همسایه ی همیشگی ام،مرگ، دوشینه نیز باز به من سر زد. دانستم....
سیمین بهبهانی انسان بزرگواری که مِهر بی دریغ و فروتنی هایش به ما....
سیمین ، از پشت نیمکت مدرسه به خانه ی شوهر می‌رود ، در حالی که....
شاعر ِ واژه هات کیست؟رضا مقصدی
دست، به سینه می کشی سینه، ستاره می شود. دل، به ترانه می دهی واژه....
من و تنهایی ها- ی. صفایی
(تقدیم به بازماندگان قربانیان سياسی کشتارهای دهه شصت) نشسته ام....
نشر نقطه منتشر کرد: روز سیاه کارگر (رُمان) احمدعلی....
روز سیاه کارگر که در دهه‌ی نخست 1300 خورشیدی به چاپ رسیده است،....
واکنش هنر، ادبیات و روشنفکران داخل کشور در برابر کشتار ۶۷-فرج....
احمد شاملو در مجموعه شعر «مدایح بی صله» و شعرهای چون «روزگار....
زیر پای هر درخت، یک تبر گذاشتیم -محمد سلمانی
زیر پای هر درخت، یک تبر گذاشتیم هرچه بیشتر شدند، بیشتر....