«کسی به جلاد التماس نمی کند»!ستاره.تهران
خانه هر لحظه تنگ تر مرا در خود می فشارد سقف فرود می آید پنجره ای....
.....زیرا که از تبار ِ دروغید-رضا مقصدی
از بامداد ِ تازه ، سخن گفتید؟ باور نمی کنند- دلبستگانِ خنده ی....
رقص-رضا مقصدی
غم، ز برم کنار رفت تا که به رقص آمدی ! از دلِ من، قرار رفت تا که به....
در پشتِ پنجره-رضا مقصدی
به تماشای خیابانِ بلندی که پُر از خاطره ی تنهایی ست پشتِ این....
رویای زنده-کامبیز گیلانی
در امتداد خاطرات کودکی تمام شب را می دوم مگر در آغاز روشنی روز را....
«شهرزاد» تحولی بزرگ در شخصیت‌پردازی ایرانی- محسن حیدریان
مجموعه ۲۸ قسمتی «شهرزاد» همچون پر طرفدار‌ترین سریال تلویزیونی....
ترا می نویسم-رضا مقصدی
ترا می نویسم ترا در شبِ شومِ طولانی ام می نویسم . تو معنای....
نبرد عشق-ی. صفایی
جهان درهیاهوی جنگ تنهایی را به آتش میکشد وعشق این یگانه اسطوره....
سیرى در کتاب تلاش براى استقلال: منوچهر برومند تلاش براى استقلال:....
انتشارات :ساتراپ لندن ژانویه ٢٠١۵ / بهمن ماه ١٢٩٣ قطع :٢٣.۵در ١۵.۵....
جمعه-رضا مقصدی
روز جمعه، راه می روم روی لحظه های درد مند. روی خاطراتِ خم شده به....
ای بیست سالگی!-رضا مقصدی
من بیست ساله ام. چشمِ ترا زپرده ی پندارِ پنجره از دور دیده ام. در....
داستان سه ماهی- نادر ابراهیمی با نگاهی به داستان کلیه و دمنه
سال ها پیش از این سه ماهی در آبگیری زندگی می کردند و هرگز خیال بد....
به خاطره ی شورانگیز بیژن ترقی-رضا مقصدی در "مرضیه"،شکفت،غزل های....
در "مرضیه"،شکفت،غزل های دلکش ات ...................................... نام تو....
میخانه ی مکدّر- رضا مقصدی
به دوستِ بزرگِ ایران دشمنِ فرهنگِ مرگ: صادق هدایت . ........... با آه....
از همان آینده...کامبیز گیلانی
راه به گونه ای دیگر با تو سخن می گوید. هوا با زمین بیگانه است از....
از آن سوی نفس-کامبیز گیلانی
می گردم پیدایش نمی کنم گم شده است. شب را دوباره دور می زنم روز می....
شادابی ِ سرخ-رضا مقصدی
این بار ،چو این بهار ، می باید زیست سرشار و ُ شکوفه بار ، می باید....