کلام بی صدای برف Silent Snow -همنشین بهار
کودک بودم و یک روز برفی وقتی از مدرسه باز می‌گشتم کنار یک جویبار....
زبان وفادار من- سسلاو ميلوش-برگردان :افسانه خاکپور
اى زبان ماندگار
من ترا خادم بودم

همه شب در برابرت....
مقدمه کتاب تاریخ زبان آذری - تالیف حسین نوین
پيرامون تاريخ و پيشينة زبان در آذربايجان تاكنون دو ديدگاه عمده از....
برای تو بانوی دموکراسی ایران -یادداشت و برگردان از حمید اکبری
برگردان شعرهایی از والت ویتمن با امید استقرار دموکراسی در ایران
آزادی، همیشه آزادی دگراندیشان است /بررسی فیلم «هانا آرنت» ساخته....
عنوان و نام شخصیت اصلی فیلم یکی است: هانا آرنت. اما مارگرته فون....
رازهای سقوط ذوق و اندیشه در سرزمین من
سخنی در باره ی کتاب- رازهای سرزمین من- نوشته ی رضا براهنی رازهای....
با مشتی صله در کوله کامبیز گیلانی
از من نخواه که چشم بربندم
چشم بر این همه ستم
که بر ما می....
دیو دل سیاه- نادر نادرپور
ای دوزخی سرشت! اگر ظلم آسمان

میراث سرزمین مرا بر تو عرضه....
اسطوره رستم در زبان‌های غربی - بی بی سی - احسان عابدی
رستم قهرمان ملی ایرانیان است

هزار و چند سال قبل، پهلوان....
وسوسه ی جانسوز عشق وزریدن به انسان ها
برگردان شعرهایی از استفان کرین در احترام به شیوا نظر آهاری و....
وصیت نامه خدا - هوشنگ معین زاده
چاپ اول شهریور 1389
ناشر انتشارات آذرخش
از رضا اغنمی
رابیندرنات تاکور Rabindranath Tagore پدر ادبیات مدرن هند
نویسنده ی انسان دوست و شاعر و اهنگساز هندی 150 سال پیش در خانواده ای....
سخنراني ارسلان خلعتبري وکیل مدافع در دادگاه محاکمه پزشك احمدي....
مقاطعه كار قتل زندانيان آزاديخواه

پس از شهريور 1320 كه رضا....
قیام « تارابی » نمونه ای از تکرار تاریخ و ابتلا ی مردم به خرافات و....
در سال 636 بود که قران نحسین در برج سرطان پیش آمد. منجمان حکم کرده....
برگزیدۀ ادبیات فارسی و باقیِ قضایا - منیر طه
این نوشته را پیشکش می کنم به شیوا سلیم خانی

از مدیر....
این بانگ آزادیست-رامین کامران
پایدارترین یادگار نظامهای توتالیتر گورهایی است که بر جا میگذارند....

چگونگی انتقال زبان فارسی از عصر ساسانی- دکتر محمد محمدی ملايری ....
وقتی اين جا سخن از زبان فارسی می رود مقصود زبان جامع وفراگيری است....