«کابوس» -ر. رخشانی
دست‌هایِ من
رویِ زخم‌های تو،
چشم¬هایِ تو
خیره بر....
بی زاری- مهدی فلاحتی
من که گفتم
و گذشتم
از سرابی
که شود
شاید
برکه ی....
خنده ، به جانم بریز ! رضا مقصدی
‎شیفته ام ، شیفته
ای که غم ِ دلکشت
در تپش ِ آبی ام
آتش....
در باره نامه سرگشاده-صفحه روزگار، حرف حق را ضبط می‌کند. همنشین....
http://www.youtube.com/watch?v=w0esItcVUdI
این بحث در مورد Open letter یعنی «نامه....
اردیبهشت «رشت»- رضا مقصدی
یک کوچه ی خلوت

یک کوچه ی بی انتها، با اندکی باران

یک....
آب استخر را معطر کن : م.سحر
این طنز منظوم ، با دیدن و به تأثیر یکی از بی شمار پلاکاردهای....
کویر - فریدون جعفری
در ترنم جویبارهای شمال


و شقایق های پر طراوت جنوب
دکترروح الله عباسی دریایی که به تاریخ پیوست- افسانه خاکپور
دکترروح الله عباسی یکی ازقدیمیترین مهاجران ایرانی درفرانسه بود و....
پنج کالبدِ تیرگی-ریموند رخشانی
به فریدون عباسی و دوستی اش ¬دیری¬ست

در....
لحظه دیدار...- فریدون جعفری
آنها می‌‌آیند...

با تبسمی به شکوه خورشید بر پهنه ی دریا
میراث باستانی ایران در جای جای جهان-همنشین بهار
The Heritage of Persia
شرکت چندملیتّی آمریکایی «سادِبیز» ستهبی`س (که....
ا نتخوا با ت -افسانه خاکپور
سیاست دلمرده
آرمانهای قلم خورده
ارواح قسم خورده
بر بال های آرزو ... فریدون جعفری
مژه ی خورشید همچون تیرهای آرش بر پیکر قطبی یخ فرود آمدند.
قطره....
«بوشهر ِ» درد جانا کجاست دستِ «منوچهر آتشی»؟رضا مقصدی
آوار, ناگهانه ، فرو ریخت
بر عشق ، بر ترانه و ُ آواز
بر....
آیا مبارزه علیه ستمگران لزوماً حقانیت می‌آورد؟ داستان زندگی....
در «خاطرات خانه زندگان» به «جیرولامو ساوونارولا» Girolamo Savonarola....
بشر برخیز- افسانه خاکپور به یاد احمد صدر حاج سید جوادی حقوقدان و....
بشر برخیز , بیدار، بیدار
بیدارشو ای بشر , هشیار، هشیار
خاطرات خانه زندگان (۲۱) همنشین بهارهیچ کس شراب نو را در مشک کهنه....
انسان تنها موجودی است که دارای خاطره است. خاطره حکایت از واقعیت....