یکشنبه، 5 عصر- رضا مقصدی
گفتم :صدای پای تو در من، شناور است
همواره در طراوتِ یکشنبه،....
زیتون تلخ-ی. صفایی
تلخ زهری در رگ های زندگی جاریست
که در این جهان در سکوت خفته،
صدایت از جنس آتش -است‎رضا مقصدی
سیمین بهبهانی ،غزلبانوی شکوهمند، بی شک عزیزِشعر پارسی ست که نام ِ....
در سوگ یک دوست- فریدون جعفری
او با بهار آمد وعید شد
شکوفایی و طراوت به همراه داشت
شادی....
ناشادی ِزمانه-رضا مقصدی
دیشب درونِ آینه، دیدم :
ناشادیِ زمانه ی برباد رفته را.
رضا مقصدی: به قامتِ بلندِ حماسه و عشق : احمد شاملو
در آستانه‌ی چهاردهمین سالگرد ِ از دست دادن عزیزِ شعرِ پارسی....
خوشا که خنده ی گیلاس ،با تو نزدیک است.-رضا مقصدی
دوباره آمده بودی زباغ بنویسی.

دوباره آمده بودی درین شبان....
بختیار و شعر و ادبيات ايران-ایرج پزشکزاد (نویسنده)
اگر بخواهم داستان آشنايی، دوستی و همکاری ام را با دکتر شاپور....
شاپور بختیار-مسعود عطائی
آزاده بود و عاشقِ آزادیِ بشر
فرزانه بود وروی سخن هاش....
آی ....ای نافه !رضا مقصدی
به کدامین نام می آیی ؟
که من از دور ترین خاطره، نزدیک ترم با تو....
کاریکلماتورهای دلواپس-ی. صفایی
نظام در پس دامن دلواپسان پنهان شد.
عبای سیاه دلواپسان بر سر....
خاطره ی قهرمانان ما- مهدی استعدادی شاد
از جاهلی پرسیدند چرا دانا نشدی؟ جواب داد که قدیم ها امکانات....
منیر طه: از بچّه ها به بچّه ها، بابام می‌گفت تو مَردی مصدّقِ....
«نمی‌خواستم از خانه بروم ... مردم آمده بودند قالی مرا بدزدند و نه....
دیکتاتور-فرح نوتاش
که را محکوم می سازی
به دنبال که می گردی
هم اینجاست
در....
ترا می نو یسم.رضا مقصدی
ترا می‌نو يسم.
ترا در شبِ شومِ طولانی‌ام می‌نويسم.
شادابی ِ سرخ - رضا مقصدی
شادابی ِ سرخ
.............
این بار ،چو این بهار ، می باید زیست
تئوری های دائی جان فانوسقه: ایرج پزشکزاد
به مناسبت رسیدن نوروز زنگی زدم که عید را به سرهنگ و خانمش تبریک....