نیمای آل احمد و نیمای شعر فارسی -*احمد افرادی- بخش سوم
باید خود را فوق همه ی مسالک و عقاید نگه داشت و پس از آن با ملاحظه ی....
نیمای آل احمد و نیمای شعر فارسی-احمد افرادی بخش دوم
نیما: وقتی از پس و پیش به یک هنرمند دستور می دهند، سلامت ذوقش را از....
سخنرانی ليلی گلستان در جلسه «تد.اکس» دانشگاه صنعتی شريف
صبور باشید، صبوری همراه با لبخند

رویداد بین‌المللی....
نیمای آل احمد و نیمای شعر فارسی *احمد افرادی- ....
آخر، وقتی تو گل می کنی که عظمت دیگری را....
رضا مقصدی-میلاد
عقربه های ساعتم
روی زمانِ تازه است.
معنی ِ روزگار من
ای بوی تو در هر غزلِ سعدی و "سایه"!رضا مقصدی
گُلدسته ی دل ، هستی وُ گُلبوسه ی گیلاس
من با تو چنانم که چمن ،....
آخرین ندا- فریدون جعفری

پنجره بگشایید
که کاروان زمان با شتاب
....
یلدا مرا به خانه ی حافظ بُرد-رضا مقصدی
یلدا عبور ِ عاطفه ی دوردست بود
یلدا خطوطِ خاطره اش را به من....
گربه سرگردان-افسانه خاکپور
گربه جان
آمدی بی خبرزکجا گریه کنان
یواشک پشت دربم شدی....
اینک فدرال-محمد جلالی چیمه (م. سحر)
آن جمع کژ اندیشه که تخم فئودالند / اینک فدرالند

جمعی ز بن....
آب و شراب در پارسی و عربی و قرآن-حسن بایگان
چند وقت پیش در جائی که مولوی و حافظ خوانی بود مسئله شراب مطرح شد.....
توپیغام ِ نارنج های شمالی! رضا مقصدی
من آهنگ ِ نام ترا دوست دارم
طنین ِ کلام ترا دوست دارم
***
ایران سرود-نعمت آزرم
پیشکش به جواد اسدیان

در اندوه میهن مرا تاب نیست
که....
طوطیان‌ شکرشکن‌ و قندشکن‌ و کمرشکن‌! نشریه فکاهی توفیق
طوطیان‌ شکرشکن‌ و قندشکن‌ و کمرشکن‌!اولین‌ شماره‌ توفیق‌ در....
شور زندگی ... فریدون جعفری
جاده بی انتها بنظر می رسد
و مسافرخسته !
روزنه آبی ... فریدون جعفری
وقتی که حجم اندیشه را
منفذی به بیرون نیست
چگونه می توان از....
با آینه ، یگانه وُ با آه ، همنشین- رضا مقصدی
همنام ِ شاعری زتبا ر ِ ترانه بود.
با شور ِعاشقانه، در آن باغ ِ....