توپیغامِ نارنج های شمالی-رضا مقصدی
من آهنگِ نام ترا دوست دارم
طنینِ کلام ترا دوست دارم
اسب تروا- م.سحر
این دستۀ سردسته که مسحور خدایند اسب تروایند
از دورِ....
" هستی" ، نمی بخشاید وُما- باید نبخشیم-رضا مقصدی
تاریخ،جنایات جمهوری اسلامی ایران را در همه ی عرصه ها به ویژه در....
آسمان بی خورشید-ه. ا. سایه
شبی رسید که در آرزوی صبح امید
هزار عمردگر باید انتظار کشید
دل پر غصه- هوشنگ ابتهاج
صبرکن ای دل پرغصه در این فتنه و شور
گرچه از غصه ی ما می ترکد سنگ....
بهار-علی گوشه
عبدالفتاح سلطانی وکیل برجسته دادگستری که این روزها در بند ۳۵۰....
هلا....حماسه ی کوبانی !- رضا مقصدی
ستاره آمد وُبامن، یگانه گشت وُ نشست
وشعرِ تازه ی جانِ مرا به....
گُل باغ آشنايی-م . آزاد
گل من ! پرنده‌اي باش و به باغ باد بگذر .
مه من ! شكوفه‌اي باش و....
سرود مهرگانى- اسماعيل وفا يغمائى
پيش از انكه ابر نكبت وسوگ بر ايران بارش آغاز كند وعلفهاى تاريك و....
شعری که زندگي ست-منوچهر آتشی
زمین
به دامن بانوی آفتاب آویخته است
نمی پرسند چرا
و....
صندلی ِ پنجشنبه-رضا مقصدی
زیر آسمانِ تَک ستاره های دور
پشت، بر درختِ سربلندِ کاج
روی....
باورکن بانو!م- ساقی

من از سرزمینی زندانی می آیم
آنجا که سوارانش را تردید با....
با داعشیان-اسماعیل وفا یغمائی
این قصیده را به دکتر اسماعیل خوئی و شهامتش در بیان حقیقت تقدیم....
من همینم وُ همین وُ بس-رضا مقصدی
خسته نیستم.
با تمام زخم های کهنه ای که در من است
دلشکسته....
مصدق از ورای چند دیدار نوشتۀ پرویز خطیبی
پرویز خطیبی صاحب استعدادی زود رس و دیرپا، پربار و پرتنوع بود. مردم....
"صدایی از جنس آتس"،درستایش شعر سیمین بهبهانی (یه دوزبان فارسی....
سیمین بهبهانی در پی زدودن پیشداوری‌ها و شکستن قالب‌های ذهنی....
خانه خونين است- سیمین بهبهانی
خانه ابری بود روزی،خانه خونين است اينک
آن چنان بود، اين چنين....