کوزه‌ی شاهی*-مجید نفیسی
بگذار تو را چون کوزه ای پُر کند و از دستهای تو چون دانه های خوشبوی....
با من بنشین -رضا مقصدی
با من بنشین وُ باز زیبایم کن زیبایی ِ عاشقان ِ فردایم کن آن دانه....
نوروز آمیزه ای از اسطوره و باور، آیینی کیهانی و گاه....
آن دسته از آریاییان، همان مردمانی که در هزاره های پیش از میلاد از....
نوروز-رضا مقصدی
باز آمدنِ تو باز، دیدن دارد. سر سبزیِ لبریزِ تو چیدن دارد. با....
بلوای نان و کاردآجین شدن محمد جعفر خوانساری در اصفهان-همنشین بهار
۲خرداد ۱۲۸۶شمسی، قانون تأسیس بَلدّیه(شهرداری)، به تصویب....
زبان فارسی و توسعه‌ی ملی (بحثی در زمینه‌ی سیاست فرهنگی )دکتر....
اشاره : در گیرودار یکی دو سال پس از انقلاب اسلامی، که برخی برای....
نقد و معرفی کتاب شاهرخ فیروز «زیر سایه ی البرز» شیرین سمیعی
دیدار نویســنده ی کتاب با مصدق در بیمارستان نجمیه چندی پیش....
دیداری با زنده یاد مهرانگیز دولتشاهی، اولین سفیر زن در تاریخ....
شهبانوی محبوب ما نیز به یاری یک فرانسوی، کتابی نوشت و منتشرکرد و....
استخوان زمین-کامبیز گیلانی
بگذار بباریم مثل باران بر روی زمین تشنه. بباریم چون گلوله بر....
شیرین سمیعی دنیای دیوانه ی دیوانه
ماجرای سفری به آمریکا که هنوز از ترامپ هم خبری نبود باری دگر به....
جهان پهلوان - سیاوش کسرایی
جهان پهلوانا صفای تو باد دل مهرورزان سرای تو باد بماناد نیرو به....
"روی قبرش بنویسد : کبوتر شد وُ رفت"-رضا مقصدی
به خاطره ی معطر ِ شمیلا اِشکوری ...................... ازقبیله ی جنگل؟ نه.....
سال نو میلا د ی-رضا مقصدی
عقربه های ساعتم روی زمانِ تازه است. معنی ِ روزگار من جان وُ جهانِ....
به یاد هما ناطق-شیرین سمیعی
(به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت او) مردم در تب و تاب بودند و تو....
دكتر مصدق- ابن جني
كنون بحران مجلس هست بيرون ز فكر تابناك صد محقق نميگويم من اين....
این منم که در"حَلب"، دوباره کشته می شوم-رضا مقصدی
نه..... نمی توان به شیونِ زنانه ،چشم بست. نه..... نمی توان به کودکانِ....
پولاد و فرهنگ-اسماعیل وفا یغمائی
کلنگها و پتکها در زندانند ویرانگران و آفرینندگان در گور در این....