با "دهخدا " ی واژه-رضا مقصدی
بیست وُ یکمین شماره ی "دفتر هنر" ، ویژه ی "علی اکبر دهخدا "ست....
معجزه-کامران صادقی
چه "سپاه" نازنینی،
چه "بسیج"ِِِِ ملوسی،
چه "رهبر"....
جُستاری کوتاه به مناسبت سالگرد درگذشت « منوچهر جمالی »....
« منوچهر جمالی »
( زایش: یکم ژانویه 1929 م. / مرگ: پنجم ....
در نکوهش تفتین، در مذمت تحریف، پاسخ کانون نویسندگان....
توضیح: متن زیر پاسخ کانون نویسندگان ایران است به مصاحبه ی....
تجاوز در تاریخ، فصل عقلانیت و زاری بر نظام همراه با سه....
پیش از خواندن شعر های زیر مخاطب گرامی خود را به ملاحظۀ نکات....
...آخر، سخنسرای چراغم من -رضا مقصدی
دستی، فشُرد دسته ی خنجر را
پُشتی ، به زخم ِ تازه ، گواهی....