در شبِ خُفاش ها-رضا مقصدی
در ، به رُخم باز نیست.
سینه، پُر آواز نیست.
می گذرد....
«کابوس» -ر. رخشانی
دست‌هایِ من
رویِ زخم‌های تو،
چشم¬هایِ تو
خیره....
بی زاری- مهدی فلاحتی
من که گفتم
و گذشتم
از سرابی
که شود
شاید
خنده ، به جانم بریز ! رضا مقصدی
‎شیفته ام ، شیفته
ای که غم ِ دلکشت
در تپش ِ آبی ام
در باره نامه سرگشاده-صفحه روزگار، حرف حق را ضبط....
http://www.youtube.com/watch?v=w0esItcVUdI
این بحث در مورد Open letter یعنی «نامه....
اردیبهشت «رشت»- رضا مقصدی
یک کوچه ی خلوت

یک کوچه ی بی انتها، با اندکی باران