کلام بی صدای برف Silent Snow -همنشین بهار
کودک بودم و یک روز برفی وقتی از مدرسه باز می‌گشتم کنار یک....
زبان وفادار من- سسلاو ميلوش-برگردان :افسانه خاکپور
اى زبان ماندگار
من ترا خادم بودم

همه شب در....
مقدمه کتاب تاریخ زبان آذری - تالیف حسین نوین
پيرامون تاريخ و پيشينة زبان در آذربايجان تاكنون دو ديدگاه....
برای تو بانوی دموکراسی ایران -یادداشت و برگردان از....
برگردان شعرهایی از والت ویتمن با امید استقرار دموکراسی در....
آزادی، همیشه آزادی دگراندیشان است /بررسی فیلم «هانا....
عنوان و نام شخصیت اصلی فیلم یکی است: هانا آرنت. اما مارگرته....
رازهای سقوط ذوق و اندیشه در سرزمین من
سخنی در باره ی کتاب- رازهای سرزمین من- نوشته ی رضا....