جُستاری کوتاه به مناسبت سالگرد درگذشت « منوچهر جمالی »....
« منوچهر جمالی »
( زایش: یکم ژانویه 1929 م. / مرگ: پنجم ....
در نکوهش تفتین، در مذمت تحریف، پاسخ کانون نویسندگان....
توضیح: متن زیر پاسخ کانون نویسندگان ایران است به مصاحبه ی....
تجاوز در تاریخ، فصل عقلانیت و زاری بر نظام همراه با سه....
پیش از خواندن شعر های زیر مخاطب گرامی خود را به ملاحظۀ نکات....
...آخر، سخنسرای چراغم من -رضا مقصدی
دستی، فشُرد دسته ی خنجر را
پُشتی ، به زخم ِ تازه ، گواهی....
آرزوی یک درخت-رضا مقصدی
یک درخت
رو به روی آرزوی آبی ِ تو آه...می کشد.
یک درخت
من چرا اینهمه خاموشم-منیر طه
خستۀ راهم و باری‌ست گران بر دوشم
در خود افتاده و در....