در نفَس ِ تو پنجره ست -رضا مقصدی
در نفَس تو پنجره ست
پنجره ای چو حنجره ست

تاکه....
اعتراض رسمی دولت دکتر مصدق به نمایش فیلم ضد شاه....
هم اکنون که ماهها است سریالی ضد ایرانی و توام با تحقیر....
درسی از تاریخ سوئد
وقتی فردریک اول در گذشت (1751) آدولف فردریک پادشاه شد.
طولی....
شبی با شبی با براهنی -س البرز
چندی ‍پیش در پی فراخوان یک ناشر نوپای ایرانی در پاریس، در....
با "دهخدا " ی واژه-رضا مقصدی
بیست وُ یکمین شماره ی "دفتر هنر" ، ویژه ی "علی اکبر دهخدا "ست....
معجزه-کامران صادقی
چه "سپاه" نازنینی،
چه "بسیج"ِِِِ ملوسی،
چه "رهبر"....