رازهای سقوط ذوق و اندیشه در سرزمین من 2 سخنی در باره ی....
5- - نویسنده کتاب ، یعنی اقای تنظیفی از آمریکا و آمریکاییان به....
خاطرات خانه زندگان (قسمت ۲۰)همنشین بهار مردم غریبه....

«اگر کوهی از زاویه‌های دید مختلف به شکل‌های متفاوت....

راه دشوارآزادی -حسن بهگر

معرفی کتاب- 
نلسون ماندلا پس از بيست وهفت سال زندان درسال....
دویدم و دویدم- کاری مشترک از علینقی حکمی و علی گوشه
شعر از دکتر علینقی حکمی، موزیک و اجرا از دکتر علی گوشه
خاطرات خانه زندگان (قسمت ۱۹)تاریخ ایران با افسانه و....


http://www.youtube.com/watch?v=jiTIPCVgwDU


کودک بودیم و....
یک مُشت دَری وَری On Bullshit آستانه و پیشاهنگ کردار آدمی،....


http://www.youtube.com/watch?v=G5Cw2YRpC9k

در این بحث ضمن....