بیائید! بیائید!- علی گوشه
بیائید بیائید
بیائید بیائید
از این سو و از آن سو
دوبیتی های سیامک پورزند در اوین
به روی کله ام در عهد خردی
هونگ افتاد از بالای گنجه
ادبیات چپ پاسخ‌گوی نياز جامعه امروز نيست- آن‌سوی خط....
زمانی بود که چپ‌ها- به ویژه در حوزه هنر و ادبیات- جهان را به....
دو شعر از رضا مقصدی- شاعر ِ واژه هات کیست ؟
دست، به سینه می کشی
سینه، ستاره می شود.

دل، به....
خاطرات و شعر منیر طه در «کانون گفت و گو» هم زمان با....
آقای امینی عزیز به شهر ونکوور خوش آمدید و به گرد هم‌آیی....
....زیرا که از تبارِ دروغید- رضا مقصدی
از بامداد ِ تازه ، سخن گفتید؟
باور نمی کنند-