در سوگ ويکتور خارا و حسين اقدامی، رضا مقصدی
ترانه – سرودهای ويکتور خارا، شعرهای آله‌خاندرو گازه‌لا و....
غمهای شهریور-رضا مقصدی
جانیانِ جمهوری اسلامی ایران در شهریور 67 زندان های سیاسی....
منیر طه-از بچّه ها به بچّه ها، بابام می‌گفت تو....
«نمی‌خواستم از خانه بروم ... مردم آمده بودند قالی مرا بدزدند....
در ستایش دکتر فاطمی-سهراب مژده
ای لبخند،
این تابش خورشید،
ای امید!
من برای
بگذار آواز ِ ترا بر آب بنویسیم-رضا مقصدی- با یاد شاعر....
در روشنایی های این باران
با یادِ تو در دور دستان ِ دلم ،....
گونتر گراس در دیدار با شاعر و مترجم ایرانی: بتوانم به....
اهالی فرهنگ و هنر و سیاستمداران جهان می‌دانند که با وجود....