یک مُشت دَری وَری On Bullshit آستانه و پیشاهنگ کردار آدمی،....


http://www.youtube.com/watch?v=G5Cw2YRpC9k

در این بحث ضمن....
وطن- منصور شکرایی
وطن در چنگ اهریمن،
پریشان است، دل ریش است و افسرده.
خاطرات خانه زندگان (۱۸) زندان لشکر دو زرهی هر تاریخ....

https://www.youtube.com/watch?v=X2szcM7n8_o

در بخش پیش با اشاره به....
چالش‌های زبانی در گفت‌و‌گو با کاظم کردوانی زبان....
کاظم کردوانی، جامعه‌شناس، پژوهشگر و دبیر سابق کانون....
بزرگداشت مهشید امیرشاهی در دانشگاه سوربن- نعمت آزرم
بزرگداشت مهشید امیرشاهی شامگاه شنبه ۱۶ فوریۀ ۲۰۱۳ در سالن....
خاطرات خانه زندگان (قسمت هفدهم) زندان قزل قلعه با حوض و....
در بخش پیش به ملاقات در زندان قصر و گفتگو با فدایی فرهیخته....