این منم که در"حَلب"، دوباره کشته می شوم-رضا مقصدی
نه..... نمی توان به شیونِ زنانه ،چشم بست. نه..... نمی توان به....
پولاد و فرهنگ-اسماعیل وفا یغمائی
کلنگها و پتکها در زندانند ویرانگران و آفرینندگان در گور در....
کتاب دیگری از شیرین سمیعی به نام شاهنشاه- پرویز....
اولین کتاب شیرین سمیعی به زبان فرانسه در سال ۲۰۰۵ توسط....
بیاد یاران عزیزی که در 16 آذر در دانشگاه تهران جان....
در یورش به دانشکدۀ فنی سه دانشجو به نام‌هاي شریعت رضوی،....
به یاد فریدون آدمیت- دکتر هما ناطق «این خانه روشن....
آقاى على دهباشى از من خواسته‏ اند چند سطرى در سوگ دوست از....
آغاز سرابی سنگین-کامبیز گیلانی
در کنار گل شهر را سوزانده اند. در درون رود دشت را خشکانده....