حرف دل - منیر طه
تا آنجا که بتوانم در خورد و خوراکم رعایت بهداشت را می‌کنم....
«زندگی»م. روشنی ( سیروس)
زندگی لحظه ی یک دیـد ا ر است خواب آشفته ی یک بـید ا ر....
اشکِ پاییز-منیر طه
قدردانی کن از آنچه در دست داری پیش از آنی که دستت تهی گردد از....
ایران و یونان-شیرین سمیعی
مقاله ای از من به نام «آخوند و موبد» که چندی پیش منتشر شد،....
مام مَلَكْ خوى من -منوچهر برومند م ب سها
مادرم رفت و غمم لرزه بر اندام گرفت او كه تا بود مرا در بغل ....
تا مائده رقصید-هادی خرسندی
در باغچه ی حوزه، گل سوره پلاسید - تا مائده رقصید وندر دهن....