میخانه ی مُکدر-رضا مقصدی
به دوست ِ بزرگِ ایران دشمن ِ فرهنگ ِ مرگ: صادق....
خانه ی پدری !-فرزین عدنانی
برای یوسف اسدیان که پیر نشده قربانی ی تقدیر شد. خانه ی پدری....
محمد قاضی، زوربای ایرانی - جلال ایجادی
بزرگانی هستند که در تاریخ یک ملت نقش بزرگ داشته اند و....
آتش افروزی مکن-منیر طه
آتش افروزی مکن در خرمنِ افسرده‌ام آتش افروزی مکن در خرمنِ....
طفلی به نام "شادی" - شفیعی کدکنی
طفلی به نام "شادی" دیری است گمشده،با چشم‌های روشن براق با....
کلاهخودِ صد‌منی-مجید نفیسی
آه! این کلاهخود صد‌منی را چگونه از سر....