با یاد معینی کرمانشاهی که مارا تنها گذاشت.رضا مقصدی‎....
تاریخ موسیقیِ معاصر ایران در گستره ی ترانه سُرایی، نام....
محمد مهدوی فر تخریب چی و غواص دفاع مقدس به اتهام سرودن....
محمد مهدوی فر به اتهام سرودن شعر به دادگاه احضار شد. محمد....
از رباعی ها-اسماعیل وفا یغمائی
این کاغذ و این قلم بفرمان خداست این شعر از اوست گر چه در دفتر....
با خاکستر فردا-کامبیز گیلانی
فردا دیر نیست. هنوز می شود از این شب سرد عبور....
سفارش های کورش به ایرانیان در یک کتاب
« هنر رهبری کورش بزرگ » کتابی است که لاری هدریک ، مدیر و....
ابراهیم گلستان و « اخلاق گفت و گو » - بخش پایانی احمد....
جلال آل احمد:« چشم و گوش گلستان دریچه هایی بود، به درون خود....