مادرم و پرزیدنت دونالد ترامپ- منصور بختیار
مادرم هشتاد و سه ساله است و از بیماری نا‌آرام پارکینسون رنج....
شاهِ موشان-منیر طه
شهر خالی‌ست ز مردانِ هماورد مگر که تو واماندۀ « نامرد» در....
اي سرورِ آزادگان، يادت گرامي باد - منیر طه
وقتي كه آن ابله به اعدامِ تو فرمان داد، وقتي هزاران جان....
با یک سبد ، سلام -رضا مقصدی
پاییز را برای تو می خواهم وقتی که شال ِ زرد بر گردن ات....
سخنرانی بهرام رحمانی در شب برزگ‌داشت علی‌اشرف....
از درگذشت زنده‌یاد علی‌اشرف درویشیان، نویسنده محبوب و....
آن سویِ دریا ها-منیر طه
«خزانِ عمرِ من امید خواهد بهاری پُر زِ سرو و بید....