شمشیر در حوضخانه-مجید نفیسی به پدرم
در این خانه شمشیری ست که پدر، یادگارِ دوره‌ی نظامش....
ایران و اسلام- آخوند و موبد-شیرین سمیعی
نقد کتاب جالبی را خواندم، نوشته ی امیر حسین ترکاشوند به نام:....
باز به "چمخاله" ام-رضا مقصدی
باز به "چمخاله" رفت خاطره ی خوب ِ من. باز به خونم نشست شادی ِ....
سيرى در سوابق دودمان هخامنشى، پادشاهى كوروش كبير و....
مقاله زير به بررسى سوابق تاريخى دودمان پارسى هخامنشى مى....
فردا برای آمدنت دیر می شود.رضا مقصدی
سیمای مهربان ِ تو از جنس ِ آتش است شادا دلی که از نفَسَت آب....
اى دماوند-از منوچهر برومند م ب سها
با تو ام اى قلّه ى خاموش با تو ام اى غول يخ بر دوش با تو ام....