شعر باروت-کامبیز گیلانی
وقتی در میان آتش و خون به هر سو که می نگری رفیقی می....
زجر خلق نزار- منوچهر برومند م ب سها
به تهران كلان شهرِ پر دود و دم كه نادار مردم بميرد ز....
يادِ عاشقان-رضا مقصدی
امشب از زبانه های آتشم امشب اين دلِ تپنده ی به خون نشسته....
با تو ام سلام ! ای غزل !-رضا مقصدی
پس ، تو بوده ای که نیمه، شب آب را به خانه ی انار ، برده ای....
علمای شیعه-شیرین سمیعی
ازگذشته های دور، روحانیون در ایران همواره طبقه ای خاص خود....
با یاد معینی کرمانشاهی که مارا تنها گذاشت. (دردومین....
تاریخ موسیقیِ معاصر ایران در گستره ی ترانه سُرایی، نام....