شیرین سمیعی دنیای دیوانه ی دیوانه
ماجرای سفری به آمریکا که هنوز از ترامپ هم خبری نبود باری....
جهان پهلوان - سیاوش کسرایی
جهان پهلوانا صفای تو باد دل مهرورزان سرای تو باد بماناد....
"روی قبرش بنویسد : کبوتر شد وُ رفت"-رضا مقصدی
به خاطره ی معطر ِ شمیلا اِشکوری ...................... ازقبیله ی....
سال نو میلا د ی-رضا مقصدی
عقربه های ساعتم روی زمانِ تازه است. معنی ِ روزگار من جان وُ....
به یاد هما ناطق-شیرین سمیعی
(به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت او) مردم در تب و تاب....
دكتر مصدق- ابن جني
كنون بحران مجلس هست بيرون ز فكر تابناك صد محقق نميگويم من....