از زلالی لبخند تا حسرت فریاد-بیژن
با من از عشق سخن بگو از آن لحظه‌های جادویی دوست داشتن از....
سرود ِ سبز ِ"سپیده" -رضا مقصدی
به رنجهای سکوت ِ سیاه، چیره شده....
شعرخوانی شاعران آمریکایی علیه تحریم ایران به فرهاد....
شماری از شاعران آمریکایی غروب سه‌شنبه دو بهمن (۲۲ ژانویه) در....
رباعی-رضا مقصدی
باران ِ تو از همیشه ، یکریز تر است . چشمان ِتو از عاطفه ،....
کدامین باغ ؟ با نام تو زیبا نیست "اسماعیل "!-رضا مقصدی
صدای تو اگر شادی ست. ویا گُلبانگ ِ آزادی ست. صدا در سینه....
قدرت کلام-فرزین عدنانی
در یک نخ مداد و " لتٌ " ی کاغذ و چند کلام مختصر چه اکسیری....