با تو ام! سلام ! ای غزل !-رضا مقصدی
پس ، تو بوده ای که نیمه، شب آب را به خانه ی انار ، بُرده ای....
عباس صفاری و ادبیات مهاجرت: یک بام و دو هوا!-مجید نفیسی
• او وقتی برای داخل حرف میزند ادبیات مهاجران را علناً....
سِتان خسبيده اي-فرزين عدناني
سِتان خسبيده اي زير رگبار ِ سوزن هاي قهر خورشيد، در گرماي....
آتش دل - پروین اعتصامی
به لاله نرگس مخمور گفت وقت سحر که هر که در صف باغ است صاحب....
عاشقی شیدا - منیر طه
مرا عاشقی شیدا فارغ از دنیا توکردی ، توکردی مرا عاقبت....
انقلاب رپیتونی- کاووس مجذوبی
زبل خان اینجا، زبل خان آنجا، زبل خان همه جا. روزی زبل خان در....