مام مَلَكْ خوى من -منوچهر برومند م ب سها
مادرم رفت و غمم لرزه بر اندام گرفت او كه تا بود مرا در بغل ....
تا مائده رقصید-هادی خرسندی
در باغچه ی حوزه، گل سوره پلاسید - تا مائده رقصید وندر دهن....
آه...می کشم برای آب -رضا مقصدی
دستهای من، تُهی ست . چشمهای من پُراز نگاه ِحسرت ست. آه...می....
برگ ننگین -دکتر علی گوشه
شعر، آهنگ و اجرا: دکتر علی گوشه مملکت در اوج ادبار تن فروشی....
دین ابزاری-عسگر آهنین
زد لگد تاریخ بر جغرافیا کشوری افتاد دست مافیا کشور شهنامه....
حلّاج را-منوچهر برومند م ب سها
حلّاج را دوباره سر دار مى كنند بنگر چگونه ميل به....