"مریم"ِ اعداد-رضا مقصدی
به خاطره ی معطر ِ مریم میرزاخانی ..... از مدار ِمرزها....
معجزه چادر خدیجه خانم-شیرین سمیعی
با دوستی سخن از مشهد و استان خراسان بود و من به یاد سفرهای....
بی تو- افسانه خاکپور
باغ بی تو چه حالی دارد یاس بی تو چه عطری بی تو خمیده....
هنوز به محمد مصدق - ناصر کاخساز
لوح بلند نامت در صدایی لرزان که با نقیض استوار مضمون....
همین یک لحظه را-کامبیز گیلانی
در نیمه ی راهیم راهی مبهم، در نیمه ای که لحظه ای بیش....
کوتاه،مثل آه!-منصور اوجی
در زیر این بلند ما شرقیان هماره سرودی سروده ایم با تیغ بر....