رباعی-رضا مقصدی
باران ِ تو از همیشه ، یکریز تر است . چشمان ِتو از عاطفه ،....
کدامین باغ ؟ با نام تو زیبا نیست "اسماعیل "!-رضا مقصدی
صدای تو اگر شادی ست. ویا گُلبانگ ِ آزادی ست. صدا در سینه....
قدرت کلام-فرزین عدنانی
در یک نخ مداد و " لتٌ " ی کاغذ و چند کلام مختصر چه اکسیری....
به توچه-افسانه خاکپور
بله آقا من سگ دارم و سگ خود را دوست، دوست، دوست می دارم به....
ترا می نویسم-رضا مقصدی
ترا می نویسم ترا در شبِ شوم ِ طولانی ام می نویسم . تو معنای....
با تو ام! سلام ! ای غزل !-رضا مقصدی
پس ، تو بوده ای که نیمه، شب آب را به خانه ی انار ، بُرده ای....