سخنرانی مجتبی مینوی در جلسه یادبود هدایت 25 فروردین 1331
پس از یکسال باردیگر گردهم آمدیم تا از یار غائب خسود یادی....
آفتاب برآمد- منیر طه
شکوهمندیِ زمان، شور و شوقِ پیر و جوان، هراسِ رُبایندگان،....
حرف دل - منیر طه
تا آنجا که بتوانم در خورد و خوراکم رعایت بهداشت را می‌کنم....
«زندگی»م. روشنی ( سیروس)
زندگی لحظه ی یک دیـد ا ر است خواب آشفته ی یک بـید ا ر....
اشکِ پاییز-منیر طه
قدردانی کن از آنچه در دست داری پیش از آنی که دستت تهی گردد از....
ایران و یونان-شیرین سمیعی
مقاله ای از من به نام «آخوند و موبد» که چندی پیش منتشر شد،....