حافظ شیرین سخن و اوضاع و احوال امروز ما-اکبر دهقانی....
حافظ بزرگوار با ملائکه شب نشینی پر ماجرایی دارد و به همین....
فروغ ِ فرزانه-رضا مقصدی
با یاد مادرم که شعر وُ شور وُ شیدایی را او به من آموخت....
ویس و رامین سروده ای در ستایشِ عشقِ زمینی، انسانی و....
در میانِ شاهکارهای ادبیِ بازمانده از روزگاران پیشین،به....
بازگشت به باغ گوته-مجید نفیسی- به‌مناسبت چهلمین....
اگر پسرت از تو بپرسد که بهترین روزِ انقلاب کدام بود به او چه....
از زلالی لبخند تا حسرت فریاد-بیژن
با من از عشق سخن بگو از آن لحظه‌های جادویی دوست داشتن از....
سرود ِ سبز ِ"سپیده" -رضا مقصدی
به رنجهای سکوت ِ سیاه، چیره شده....