انقلاب رپیتونی- کاووس مجذوبی
زبل خان اینجا، زبل خان آنجا، زبل خان همه جا. روزی زبل خان در....
مادرم و پرزیدنت دونالد ترامپ- منصور بختیار
مادرم هشتاد و سه ساله است و از بیماری نا‌آرام پارکینسون رنج....
شاهِ موشان-منیر طه
شهر خالی‌ست ز مردانِ هماورد مگر که تو واماندۀ « نامرد» در....
بیاد علی دهقان
هر وقت اسم دهنو را می شنوم یاد یک رفیق از دست رفته ام علی ....
اي سرورِ آزادگان، يادت گرامي باد - منیر طه
وقتي كه آن ابله به اعدامِ تو فرمان داد، وقتي هزاران جان....
با یک سبد ، سلام -رضا مقصدی
پاییز را برای تو می خواهم وقتی که شال ِ زرد بر گردن ات....