آتش افروزی مکن-منیر طه
آتش افروزی مکن در خرمنِ افسرده‌ام آتش افروزی مکن در خرمنِ....
طفلی به نام "شادی" - شفیعی کدکنی
طفلی به نام "شادی" دیری است گمشده،با چشم‌های روشن براق با....
کلاهخودِ صد‌منی-مجید نفیسی
آه! این کلاهخود صد‌منی را چگونه از سر....
کبوترانِ پیام‌آورنده-منیر طه
پاسخ به غزلی مهرآمیز که بیت آغاز و پایانش چنین است: ایا که در....
منیر طه- برای گل و گیاه
monirTaha.pdf
فرشتگان عاصی !- فرزین عدنانی
فرشتگان عاصی ! پرپر بال هاشان - رها در چرخه باد – به همهمه....