مصدق-مسعود عطائی
باغبان مهربان مُلک دارا بود او غمگسار بی قرار میهن ما بود....
نیک‌ترین رای جهان - نمیرا
پَستا به پَستا تاخته‌اند بر من پی‌ اندر پشت زمین و....
موسيقى بايد كه اژدرها كُشد- منوچهر برومند
شعر زبان دل و احساس است و شاعر پيامبرى است كه از بهشت جمال بر....
نخستین نوروز-مجید نفیسی
این نخستین بهاری‌ست که بی‌تو می‌گذرد ای مادرِ....
سيرى در احوال و اشعار نسيم اردكانى و سفينهء نسيم او-....
مدخل: از سخنسراى عاشق شيوا بيانى ياد مى شود، كه عنوان شاعرى....
توپیغام ِ نارنج های شمال -رضا مقصدی
من آهنگ ِ نام ِترا دوست دارم طنین ِ کلام ِ ترا دوست....