ویس و رامین سروده ای در ستایشِ عشقِ زمینی، انسانی و....
در میانِ شاهکارهای ادبیِ بازمانده از روزگاران پیشین،به....
بازگشت به باغ گوته-مجید نفیسی- به‌مناسبت چهلمین....
اگر پسرت از تو بپرسد که بهترین روزِ انقلاب کدام بود به او چه....
بیاد احمد سروش - فرهاد دوستدار
امروز شاید کسی کمتر نام احمد سروش را شنیده باشد ولی من در....
از زلالی لبخند تا حسرت فریاد-بیژن
با من از عشق سخن بگو از آن لحظه‌های جادویی دوست داشتن از....
سرود ِ سبز ِ"سپیده" -رضا مقصدی
به رنجهای سکوت ِ سیاه، چیره شده....
شعرخوانی شاعران آمریکایی علیه تحریم ایران به فرهاد....
شماری از شاعران آمریکایی غروب سه‌شنبه دو بهمن (۲۲ ژانویه) در....