خاطرات طنزآمیز سینمایی احمدرضا احمدی-
اشاره: دوستانش بهتر می‌دانند که یکی از ویژگی‌های «احمدرضا احمدی»، شوخ‌طبعیِ ویژه و طنز شفاهیِ منحصربه‌فرد اوست. گزیده‌ای از....