اسرائیل زمین های خانواده های فلسطینی را مصادره کرده است - :catrin ormestad SVD 4 september2014 برگردان منصور عرفان
Israel beslagtar familjens mark

جریمه برای قتل

هنوز قرار داد آتش بس بین اسرائیل و حماس عملی نشده بود که اسرائیل بخاطر قتل سه جوان اسرائیلی در هبرون که در ماه یونی 2014کشته شده بودند400 هکتاراز زمین های فلسطینیان در ساحل غربی را رود اردن را مصادره کرد . تصمیمی که انتقادات زیادی را بر انگیخته است .

اداره اجرائیات دولت اسراییل تصویب نامه ای را بمورد اجرا گذاشته است که زمین های پر از درختان زیتون را ضبط کنند . احمد صافی این خبر را فقط بصورت شایعه شنیده بود که که 15 هکتار از زمین های فامیلی آنها توسط دولت اسرائیل مصادره شده است . آنها حتا زحمت یک تماس تلفنی هم بخود ندادند .

اسرائیل در همین هفته بیش از 400 هکتار از زمینهای فلسطینیان در ساحل غربی رود اردن را تصرف کرد . از 30 سال پیش این بزرگترین قطعه زمینی است که اسرائیل تصرف میکند .این عمل بتلافی قتل سه نوجوان فلسطینی است که در ماه یونی دزدیده و بقتل رسیدند .این زمین ها متعلق به مردم 5 روستا و شهر فلسطینی است که بین اورشلیم و شهرک گوشاتزیون قرار دارند . بعلاوه شهرک دیگری در آنجا ساخته خواهد شد که به معنی گسترش غیر قانونی نقطه مرزی در فلسطین است . هدف از تصرف این زمین ها وصل کردن شهرک اتزیون به اورشلیم می باشد . و هدف دیگر آن است که در صورت امضا قرارداد صلح مرز بین اسرائیل و فلسطین هرچه بیشتر بداخل خاک فلسطین کشیده شده و آنرا ملحق نماید . چیزی که جنبش خانه سازی برای مهاجران هم مدافع آن است.

آنجا زمین من است

احمد صفی با دست زمین های اطراف روستای دی موسی را نشان داده و می گوید آنها زمین های من هستند . دیر موسی روستائی است نزدیک شهرسوریف . این روستا را پدر بزرگ او موسی درست کرده است .و آن هم هنکامی که فلسطین بخشی از امپراتوری عثمانی بود . آن خانه سنگی که او درست کرد هنوز موجود است و در وسط روستا قرار دارد و بعنوان مسجد استفاده می شود . این خانه تنها ساختمانی است که بدستور مقامات اسرائیلی خراب نشده است . اسرائیلی ها از خیلی وقت پیش کوشش میکردند این فامیل را از زمین های خود برانند . در سال 1981 از انجمن شهرک یهودی نشین گوش آتزین نزد عموی صفی آمدند و پیشنهاد کردند زمین های او را بهای گزافی بخرند ، اما او نفروخت . در سال 1986 اورا در حالیکه با اسب زمین خود را شخم می زد دستگیر کردند . سربازان به اوگفتند:

- این زمین ها مال تو نیست ، برای چه بر روی آن کار می کنی ؟

اما در دادگاه نظامی که او را محاکمه کردند مدرکی از زمان حکومت عثمانی نشان داد که نشان میداد این زمین ها از آن زمان متعلق به آن فامیل است . قاضی دادگاه نگاهی به مدرک کرد و اجازه داد برود .

یاریو اوپنهایمر مدیر سازمان (صلح حالا) که بزرگترین سازمان صلح در بین سازمان های هوادار صلح اسرائیلی است می گوید :

- نمی توان حدس زد که این مرتبه هم همان مدارک بتوانند زمین ها را از تصرف غیر قانونی نجات دهند .

او در ادامه می گوید :

- چون تصرف در مورد زمینی به این بزرگی است بسختی بتوان حدس زد این تصمیم لغو شود ، حتا اگر بعضی از فامیل ها بتوانند مدارکی را نشان دهند که بخشی از زمین ها مال آنها است .متاسفانه فکر نمی کنم یک جریان حقوقی بتواند نتیجه بخصوصی بدست دهد . اما فشار های دیپلماتیک خارجی می تواند از ادامه چنین اعمالی جلوگیری کرده و اجازه ندهدا خانه سازی بر روی این زمین ها ادامه پیدا کند .

هنگامی که اسرائیل بین زمین های دولتی و خصوصی در ساحل غربی رود اردن تفاوت می گذارد ، درواقع تمام آن زمین ها که در ساحل غربی رود اردن هستند مطابق قوانین بین المللی سرزمین فلسطینیان است . بنابر این تمام شهرک ها یی که در این زمین ها ساخته شده اند غیر قانونی می باشند.

این بزرگترین تصرف زمین های فلسطینیان چند روز پس از پایان جنگ بین اسرائیل و حماس که با آتش بسی که جناح راست دولت اسرائیل مخالف آن بود بوقوع پیوست .

بنیامین نتانیاهوبا تصرف این زمین ها و ساختن شهرک در آنها کوشش می کند منتخبین خود را که تصور می کنند او در جنگ اخیرنسبت به حماس به اندازه کافی خشونت بخرج نداده آرام کند .

با وجود آنکه نتیجه جنگ خرابی های زیادی در غزه بود که موجب کشته شدن 2100 فلسطینی و 70اسرائیلی شد آتش بس در برگیرنده بازگشت بدوران قبل از جنگ بود .این جنگ حل بحران بین فلسطینی ها و اسرائیل را از راه های دیپلماتیک دوباره در دستور کار روز قرار می دهد .

بیشتر ناظرین بین المللی معتقدند برای اسرائیل خیلی بهتر است اکه نیرو های میانه رو فلسطینی را پشتیبانی کند . اما اسرائیل بجای پشتیبانی از نیروهای میانه روفلسطینی مانند محمود عباس که همین حالا هم اعتبارش رابه خاطرآنکه از انتفاضه سومی جلوگیری کند به سرکوبی تظاهراتی که مردم ساحل غربی به پشتیبانی از مردم غزه برپا کرده بودند پرداخت، بمقدار زیادی از دست داده است ،با این عمل خود به او ضربه سختی دیگری می زند .

یاریو اپنهایمربر این باور است که مصادره ی این زمین ها پیام های خطر ناکی به فلسطینی ها می فرستد. زمانی که محمود عباس مشغول مذاکرات صلح با فلسطینب ها است شهرک های جدیدی در زمین فلسطینی ها ساخته می شود، اما در مورد حماس که مر تبا بطرف اسرائیل موشک پرتاب می کند، اسرائیل حاضر به امضا قرارداد صلح م یشود و حتا برای تسریع در امضا قرارداد بعضی از خواسته های حماس راهم از قبل اجرا می کند . این اعمال اسرائیل این پیام را به مردم اسرائیل می دهد که تنها راهی که بتوانند به خواسته های خود برسند جنگ است .

اینکه رک و راست زمین های مردم رابعنوان جریمه تصرف کنیم مانند آن است که دولت از مردمی که در شهرک ها زندگی میکنند در جهت سیاست هایش استفاده کند .

منظره زمین های مصادره شده با تپه و درخت های انجیرو تاکستان در روستای دیر موسی و میوه های رسیده که برزمین ریخته اند تماشایی است.اما احمد صافی به چیز دیگری جز آینده نمی تواند فکر کند.مخصوصا او بخاطر فرزندش نگران است .به همین دلیل او و همسرش بدریه فقط یک دختر دارند .که اسمش لاما و 3 ساله است . احمد صفی میگوید او در چه سرزمینی زندگی خواهد کرد ؟ او به بسختی میتواند قبول کند که روزی فلسطین مستقل خواهد شد .او معتقد است اینکه نتانیاهو میگوید خواهان صلح است ، حرفی تو خالی است .

او می گوید :

اگر آنها می خواهند ما را بعنوان یک کشور مستقل بشناسند، چرا هر روز بیشتر زمین های ما را تصاحب می کنند ؟ویژه ایران لیبرال
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=705