معلوم نیست« آنسان سوچی» پس از انتخابات چه نقشی بازی خواهد کرد


Dagens nyheter Söndag1 april 2012torbjörn Peterssonویژه ایران لیبرال

مسئولان انتخابات آنسان سوچی هر جا که او میرفت مردمان زیادی در آنجا جمع می کردند . شرکت« آنسان سوچی» در انتخابات امید زیدی را در نزد هوادارانش بوجود آورده بود .آنها از مدتها قبل منتظر چنین لحظه ای بودند . اما شخصی که نقشی مهم در انتخابات داشت گفت : انتخابات نه آزاد بود و نه عادلانه .

آنسان س.چی در مصاحبه مطبوعاتی گفت : هواداران دولت بطرف کاندیدا های مخالفین سنگ پرتاب میکردند ، و پوستر های تبلیغاتی آنها را هم پاره می کردند.

او بدلیل این انتخابات به مقامات رسمی حمله کرد .با وجود این اتفاقات او تصمیم گرفته بود به کاندیداتوری خود برای نمایندگی مجلس ادامه دهد .زیرا این چیزی بود که هم مردم وهم حزب مخالفNDL می خواستند.

زمانی که انتخابات به پایان برسد ، اتتظار می رود این مبارز دموکراسی خواه برای اولین مرتبه مکان رسمی خود در سیاست رابدست آورد .

در طول ماه های اخیر برای اولین مرتبه اتفاقات زیادی در برمه بوقوع پیوست . برمه کشوری است که نظامیان نزدیک به پنجاه سال است رهبری آنرا در دست دارند .

در ماه های اخیر صد ها زندانی سیاسی آزاد شدند . در همین ماه های اخیر دولت با هفت گروه از هشت گروه مخالفین مسلح خود بتوافق رسید .

بعضی از این گروه ها از سال 1948 که برمه پس از سالها استعمار انگلیس به استقلال دست یافت با آن دولت مبارزه می کنند .

سانسورهم کاهش یافته است ، و آنسان سوچی برای اولین مرتبه یک سخنرانی سیاسی داشته است که در 14 مارس 2012 از تلویزیون دولتی هم پخش شد .

همه این اتفاقات پس از آن بوقوع پیوست که «آنسان سوچی» رئیس جمهور بنام جدید «تین سین» را که یکی از ژنرال های قدیمی است را به بحث و تبادل نظر دعوت کرد. همین ژنرال است که اجازه تشکیل مجلس جدید را برای یکسال صادر کرده است .«آنسان سوچی» و ژنرال «تین سین» بطور غیر مترقبه ای به توافق رسیدند . ژنرال تین سین جهت پیشبرد تغییرات قول هائی داده است و آنسان سوچی هم به او اطمینان دارد.

تین سین توجه دارد که همکاری با سوچی باعث تغییر دید جهان نسبت به او و دولتش ومجلس خواهد شد . او می فهمد که همکاری با سوچی که رهبر سیاسی اپوزیسیون است به آنها مشروعیت می دهد .

زمانی که مجلس جدید افتتاح و سوچی فعلیت خود را در آنجا شروع کند، آنها امیدوارند آمریکا و اتحادیه اروپااز ادامه محاصره اقتصادی برمه که از سال 1997شروع شده است خود داری نمایند .بد ترین اتفاق ممکن برای رئیس جمهور در مورد انتخابات روز یکشنبه آن است که سوچی انتخاب نشود . اما احتمال چنین اتفاقی بسیار کم است .

از 1160 کرسی نمایندگی فقط 45 کرسی باقی مانده است ، سوال این است که آنسان سوچی و حزب هوادارش ن،ل،د با این تعدادکم نمایندگان خود در مقابل آن تعدادزیاد نمایندگان مخالفش چه میخواهد انجام دهد ؟ بغیر از این استراتژی مخالفین بر مبنای عقاید این خانم 66 ساله بنا نهاده شده است . در واقع نه آنسان سوچی و نه رهبران پیری که اپوزیسیون را بنانهاده اند ، هیچکدام آمادگی برداشتن حتا نخستین گام ها را هم نداشتند .

سوچی در سخنرانی که در زمان بحران حزبی در ماه فوریه 2012در شهر رانگون ایراد کرده بود تقاضای چنین انتخاباتی را داشت . او این سخنرانی را در مقابل سازمان جوانان حزب ایراد کرد .

او در مقابل جوانان حزب که سالن سخنرانی را پر کرده بودند گفت : جوانان باید بدانند که نسل قدیم حزبی نمی تواند همه کارها را خود انجام دهند .باید پلی بین ما بوجود آید .برروی یکی از دیوار ها شعاری نوشته شده بود باین معنی که :اگر نتوانیم بطور کامل زندگی کنیم بهتر است بمیریم .با چنین روحیه ای باید زندگی کنیم ، و برای چنین زندگی به پشتیبانی شما محتاجیم .

زمانی که ن،ل،د ،در انتخابات 1990 پیروز شد همین پیرمردان 22 سال جوانتر بودند . رهبری نظامی نتیجه انتخابات را نپذیرفت و آنسان سوچی را در خانه اش زندانی کرد . تعدادی از رهبران حزبی مخالفین هم بزندان محکوم و حزب هم منحل شد .

وین تین 82 ساله یکی از رهبران حزب مخالف است که بطور روشنی در مورد مشکلات درون حزبی صحبت میکند .او میگوید :حالا که اوضاع جدیدی پیش آمده حزب به نیروی جدیدی احتیاج دارد .

در سازمان جوانان باید نسل جوانتری فعالیت کند ، حتی یکی از اعضای سازمان جوانان حزب نوه دارد .

حزب احتیاج به اشخاصی دارد که بتوانند با آنسان سوچی بحث کنند، او در بین مردم از احترام زیادی برخوردار است. شخصی که در سال 1988 دانشجو بوده و با آنسان سوچی در بحثی شرکت داشته است می گوید : امروزه در برمه انتقاد از سوچی عملی زشت و ممنوع است .

آکثریت بزرگی از مردم برمه معتقدند او می داند چه می خواهد .، بخصوص اکنون که او همکاری را با تین سین و سایر ژنرال ها جهت باز کردن جامعه و پیشبرد آن بسوی دموکراسی را شروع کرده است .تین سین همان ژنرالی است که تاسال 2010همیشه با اونیفورم نظامی خود ظاهر می شد و متعلق به گروه ژنرال های کنونی برمه است .اشخاص دیگری از مخالفین به تین سین شک دارند و می گویند ارتش هنوز نفوذ زیادی دارد . آنها شک دارند که آنسان سوچی گول خورده و به دام افتاده است که به پارلمان جدید آبروئی بدهد .

اما آنسان سوچی می گوید به خطرش می ارزد ، و ما این شانس را بدست آورده ایم که تغییراتی بوجود آوریم .

اگر او به نمایندگی مجلس انتخاب شود ، چه اتفاقی می افتد ؟ او می تواند به رئیس جمهور کمک کند بر نمایندگانی نسبت به تغییرات دو دل هستند پیروز شود . او خواهان پست وزارت نیست، اما خوهان آن است که قانون اساسی که یک جانبه از منافع ارتش حمایت می کند تغییر یابد .اگر انطور شود که مشکوکین به تین سین معتغدند ،آنسان سوچی در مجلس تبدیل به گروئی میشود .در بین مواد قانونی و ملاقات های بی نتیجه مدفون خواهد شد و در نهایت به حزب قوی دولتی متکی خواهد شد که از طرف ارتش حمایت میشود و نمی خواهد با حزب ن،ل،د همکاری کند .

قدمهائی بسوی دموکراسی

در سال 2010 در برمه اولین انتخابات در طول 20 سال برگزار شد . مجلس جانشین رهبری نظامی شد .

این انتخابات از طرف دنیای غرب دموکراتیک تشخیص داده شد . حزب یو ،اس ،د،پ که حزبی دولتی و از طرف ارتش حمایت می شد با برتری بالائی برنده انتخابات شدوخیلی ازرهبران نظامی بعنوان نمایندگان مجلس انتخاب و وارد آن شدند .

پس از انتخابات 2010 آنسان سوچی از زندان درخانه اش که 15 سال از 20 سال اخیررا در آن گذرانده بود آزاد شد .

تا تابستان سال قبل دولت جدید نامی از دموکراسی خواه 65 ساله بعنوان رهبر حزب اپوزیسیون NDL نمی برد .از آن زمان تا کنون قدم های زیادی بسوی رفرم برداشته شده است .

 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=47