یک میلیاردر 62 ساله وابسته به گروه اخوان المسلمين مصربعنوان نامزد رياست جمهوری، معرفی شد.
خیرات الشاطر تاجری ثروتمند و صاحب فروشگاه های زنجیره ای در مصر است و عضو جمعیت اخوان المسلمین بوده و قبلا نیز به جرم اقدامات مسلحانه در زندان بسر برده است.این در حالی است که اخوان المسلمين پيشتر اعلام کرده بود در انتخابات رياست جمهوری شرکت نخواهد کرد و به همین سبب این خبرموجب تفسیرهای گوناگونی شده است که نشانگر تاثیر گسترده گروه های اسلامی در این انتخابات خواهد بود و آینده ی اقلیت های مذهبی از آن جمله 10میلیون مسیحی و همچنین نیمی از جمعیت مصر یعنی زنان بیش از پیش در مخاطره خواهد افتاد.انتخابات مصر در تاریخ 23 و 24 ماه می برگزار خواهد شد و بیش از 500 کاندیدا در آن شرکت دارند. حزب اخوان المسلمین از احزاب تند رو اسلامی شمرده می شود و هوادارانی نیز در افغانستان و ایران و پاکستان دارد.جالب اینجاست که در یک تغییرات ناگهانی این چند روزه دیگر نامی از عمر موسا وزیر امورخارجه لیبرال و سکولار کمتر به میان می آید و مشخص شده است که اخوان المسلمین و سلفی ها از اکثریت بیش از 70 % در مجلس برخوردار هستند.

ایران لیبرال
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=43