پیام تبریک ادیب برومند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران


به نام خداوند جان وخرد
یکی ازتقارن های مهم تاریخ کشور ما همزمان شدن جشن ملی کردن صنعت نفت درروز ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۲۹ با عید باستانی وخجسته ایران درنخستین روزفروردین ماه، یعنی نوروزجمشیدی است. به این جهت عرض شادباش ما به یکدیگراز بابت دو جشن خواهد بود. پس این جانب مراتب تبریک وتهنیت خود را درسال نو به پیشگاه هم میهنان گرامی تقدیم میدارم. وسرافرازی و شاد روزی آنان را در پناه آزادی و امن و امان و رهایی از گرفتاریهای گوناگون از درگاه خداوند بزرگ درخواست می کنم.


درضمن به روح پاک دکترمحمد مصدق که پیشنهاد جبهه ملی ایران را درلزوم ملی شدن صنعت نفت وجهه ی همت خود قرارداد و برای ریشه کن کردن سیاست استعماری وبازپس گرفتن حقوق ازدست رفته ی ملت ایستادگی کرد وبه منظوررهایی دولت ایران ازبی نوایی و فقر اقتصادی و سرازیرکردن میلیاردها دلار پس از آن به خزانه ی کشور پافشاری نشان داد ازصمیم قلب درود می فرستم .
جای کمال تاسف است که به رغم رسم معمول درهمه جا که حق خدمتگزاران به کشور را باید پاس داشت، درکشورباستانی ایران حکومت های بعد از مصدق از ثمرات کوشش ها و از خودگذشتگی های او برخوردار شدند ولی قدراو را نشناختند.
تهران – بیست وهشتم اسفندماه ۱۳۹۰ادیـب بـرومـنـد 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=31