تسليت و همدردى برای درگذشت بانو عصمت برومند
بانوى كهن سال ٩٩ ساله ، بانو عصمت برومند

يك زن سلحشور و پا برجا

پر وفا به آرمانهاى نهضت ملى دكتر محمد مصدق

بانوى انديشمند و سنت نگهدار فرهنگ و دانش ايران زمين ،

يك مادر نمونه در گذشت .

اندوهمان را بدرقه راهش مى داريم . و دل آرامى مى خواهيم ،

براى فرزندان آزاده و پر دانش او همرزمان مان در جبهه ملى ايران،

جناب آقاى مهندس منوچهر برومند وجناب آقاى دكتر جمشيد برومند

شوراى جبهه ملى ايران در اروپا
مهندس مهدی مقدس زاده
 
  Share  
balatarin  


آدرس لینک به این صفحه:
http://www.iranliberal.com/detail.php?id=1606